Kategoriler
Nedir
🔥 1 görüntülenme

Ahlâkın önemi ve arındırmaya elverişli olması

İslâm dini, ahlâka pek büyük bir kıymet ve önem vermiştir. Aslında İslâm, bir ahlâk ve fazilet, bir hikmet dinidir. Öyle ki Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: “Ben, ancak mekârim-i ahlâkı (ahlâkın iyi ve güzel olanlarını) tamamlamak için gönderildim” (Mâlik, Muvatta).

İnsanların ahlâkı değişebilir. Çirkin huyları güzel huylara çevirme işine tehzib-i ahlâk denir. Bu değiştirme her halde mümkündür. Mümkün olmasaydı, Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], “Ahlâkınızı güzelleştirin” (Ali el- Müttakî, Kenzül-Ummâl) diye emretmezdi.

Nefisleri ile mücadele eden kimselerin başarıya ulaşarak çok güzel huylar kazandıkları daima görülmektedir.

İslâmda insanların manevi kıymetleri, sahip oldukları ahlâka göredir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Sizin imanca en güzeliniz, ahlâkça en güzel olanınızdır” (Buhârî).

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.