Kategoriler
Devlet ve Politika
🔥 5 görüntülenme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine nasıl başvurulur?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilmek için öncelikle yakınılan devletin, yakınma konusu olan ve çiğnendiği ileri sürülen haktan sorumlu olması gerekir. Bir devlete karşı, ancak o devletin kamu kuruluşlarının tutum ve davranışlarından dolayı mahkemeye başvurulabilir. Mahkeme, özel kişilere veya kuruluşlara karşı yapılan başvurulara bakmaz. Kısaca belirtmek gerekirse başvurular, ancak sorumlu devlete karşı yapılır, kişilere karşı mahkemeye başvurulamaz.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan hakların çiğnenmesi durumunda ilgili kişi, aşağıdaki bilgileri içeren bir yazı ile mahkemeye müracaat eder:

  • Yakınılan olayın kısa bir özeti,
  • Sözleşme ve sözleşmenin eklerince güvence altına alınan hak ve özgürlüklerden hangilerinin çiğnendiği,
  • İç hukuk yollarını tüketmek için hangi makamlara başvurulduğu ve alınan kararların kısa özeti ve tarihi, varsa kararların birer örneği.

Mahkeme yazı işleri müdürü, bu yazı üzerine bir ön inceleme yaparak gerekli görülen durumlarda, başvurucudan ek bilgi ve belge ister. Başvurunun kabul edilebilirliği konusunda açık bir engel varsa bunu da ilgiliye bildirir.

Yazı işleri müdürü ile başvuran kişi arasındaki yazışmadan, yakınmanın mahkemeye yapılmış bir başvuru olarak kaydının yapılması gerektiği anlaşılırsa ve başvuran kişi de bunu istiyorsa yazı işleri başvurunun resmen yapılmasını sağlamak üzere ilgiliye basılı bir başvuru kağıdı gönderir. Bu başvuru kağıdı doldurulup yazı işlerine gönderildikten sonra, başvurunun resmen kaydı yapılır ve mahkemeye sunulur. Mahkemeye başvuru tarihi olarak mahkemeye gönderilen ilk mektubun tarihi esas alınır.

Mahkemeye başvuruda bulunmak için mahkemenin bulunduğu Strasbourg kentine kadar gitmeye gerek yoktur. Başvurular posta ile de yapılabilir. Mahkemenin yazışma dili İngilizce ve Fransızcadır. Mahkemeye yapılacak ilk başvuru mektubunu İngilizce ve Fransızca yazma olanağı yoksa mektup Avrupa Konseyine dahil devletlerden birinin dili ile yazılabilir. Buna karşılık, basılı başvuru kağıdının olanak varsa İngilizce veya Fransızca olarak doldurulması gerekir. Mahkemeye yapılacak başvurular, herhangi bir masrafı gerektirmediği gibi avukatla temsil de zorunlu değildir.

İnsan Hakları Mahkemesine yapılacak ilk başvuru, doğrudan doğruya taahhütlü olarak aşağıdaki adrese gönderilebilir:

The European Court of Human Rights

Strasbourg-France

La Cour Europeenne des Droits de I’Homme

Strasbourg-France

Mahkemeye yapılan başvurular, önce kabul edilebilirlik açısından incelenir. Başvurunun kabul edilebilirliğine karar verildikten sonra esasın incelenmesine geçilir. Mahkemenin kabul edilebilirlik açısından verdiği red kararları kesindir. Bunlar başvuruyu sonuçlandıran kararlardır. Bunlara karşı herhangi bir yere başvurma olanağı yoktur.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.