Kategoriler
Nedir
🔥 1 görüntülenme

Bankacılık hizmetleri

Ekonomik hayatta ve özellikle ticaret alanında meydana gelen gelişmelerin etkisi, bu hizmetlerin boyutlarını geliştirmiş ve bankaları özel servisler kurmak zorunda bırakmıştır. Günümüzde, bankacılık hizmetleri, bankalar için etkin bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Bu nedenle bankalar giderek artan bir biçimde, geleneksel bankacılığa zaman zaman oldukça yabancı düşen alanlarda dahi gelir kaynağı yaratacak yeni hizmetlere yönelmektedirler.

Bankalar; kaynak toplamak ve kredi vermenin dışında müşterilerine çeşitli hizmetlerde sunmaktadırlar. Bankaların sağladıkları bu hizmetler, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmişliği ile bankanın büyüklüğü ve faaliyet konusuna göre ülkeden ülkeye ve bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Bankalar sundukları bu hizmetler karşılığında faiz almamakta ancak bir gider karşılığı ve komisyon almaktadırlar.

Banka hizmetlerinin başlıcaları; para gönderilmesine aracılık hizmetleri, müşterilerin üçüncü şahıslardan olan alacaklarının tahsiline aracılık hizmetleri, döviz ve efektif alım satım hizmetleri, ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık hizmetleri, kiralık kasa işlemleri, istihbarat hizmetleri, kredi kartı hizmetleri, faiz temettü kuponu tahsilatı vb. olarak örneklenebilir.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.