Kategoriler
İş ve Finans
🔥 0 views

Bankalar ile diğer işletmeler arasındaki farklar

Banka işletmeleri ekonomik bünyede yer alan diğer işletmelerden genel olarak aşağıdaki özellikleri nedeniyle ayrılmaktadırlar.

  1. Diğer işletmelerde para ile malın değişimi söz konusu iken banka işletmelerinde para ile para değiştirilmektedir.
  2. Bankaların para alım satım faaliyetlerinin miktarı ile bu faaliyetler için harcadıkları yeterli işgücü ve malzeme arasındaki oran tam olarak belirlenememektedir.
  3. Bankalar; kısa vadedeki iktisadi dalgalanmalara karşı sanayi şirketlerine oranla, yapıları itibari ile mali yapılarını değiştirebilecek bir esnekliğe sahiptirler.
  4. Banka muhasebesi ile işletme muhasebesini birbirinden ayıran bir diğer özellik; bankaların çok sayıda şubeleri ile bir bütün halinde çalışmaları ve işletmelerden farklı bir varlık-kaynak yapısına sahip olmalarıdır. Bunun sonucu olarak da işlemlerin takip edildiği hesaplar ve bu hesapların temel mali tablolardaki yeri diğer işletmelere göre farklı olmaktadır. Bunun yanında şubeler arasında devamlı bir fon alışverişi ve sürekli bir ilişki vardır. Bu değer hareketleri sonucunda bir şubenin diğer şubelerden alacaklarını, kullandırdığı fonlarını; diğer şubelere olan borçları ve kullandığı fonlarını oluşturmaktadır. Bu ilişkinin muhasebe hesaplarına yansıtılmasında şubeler cari hesabı ortaya çıkmaktadır.
  5. Banka muhasebesinin diğer bir ayırıcı özelliği de yabancı para işlemlerinin sayısının çok fazla olmasıdır. Yabancı para değer hareketleri TL karşılıkları üzerinden kaydedilir, ancak yabancı para tutarlarının da izlenmesi gerekir. Bu da sabit kur kavramını doğurmuş ve kambiyo işlemlerinin doğru muhasebeleştirilmesi için gerekli kolaylıklar Tekdüzen Hesap Planı ile sağlanmaya çalışılmıştır.
Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.