Kategoriler
Nedir
🔥 0 views

Bina emini

Osmanlılarda büyük ve resmi binalar yapılırken, inşaat masraflarını tutan, malzemeyi satın alan ve ustalarla işçilerin ücretlerini ödeyen, biri katip diğeri de Ruznameci (Muhasebeci) olmak üzere iki yardımcısı bulunan görevli.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.