Kategoriler
Nedir
🔥 0 görüntülenme

Bina otomasyonu

Bina Otomasyonu kavramı 1950’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu dönemlerden günümüze gelinceye kadar, elektronik malzeme ve sistemlerde meydana gelen hızlı gelişme sonucu, kapsam ve konfigürasyon olarak büyük değişimlere uğramıştır.

Günümüz sistemlerinin öncüleri sayılabilecek ilk sistemlerde bütün bilgi ve kontrol noktaları ana kontrol paneline ayrı ayrı kablolarla bağlanır, sisteme ana panodan ve operatör panosundan müdahale edilebilirdi.

Seri bilgi taşıma sistemleri ve elektronik ekipmanlar 1970’li yılların başlarında bina otomasyon sisteminde gelişmeye yol açmıştır. Bu teknik sayesinde 2 telli haberleşme hattı üzerinden binanın değişik noktalarına ulaşmak mümkün olmuştur. Bu sistemlerde, bir bölge bilgi toplama paneli o bölgedeki sıcaklık, basınç, vb. bilgileri toplar ve ana merkeze gönderir. Ana merkez bu bilgiyi yorumlar ve yapılması gerekeni saha bilgi toplama paneline gönderir.

Ana merkezlerde bilgisayarın kullanılmasına 1970’lerin ortalarında başlanmıştır. Bu sayede birkaç merkezden izleme sağlanmış olsa da henüz bu dönemde maliyetlerin çok yüksek olması dolayısıyla sistem yaygınlaşmamış, büyük endüstriyel tesisler ve askeri tesislerde kullanılmıştır.

Kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasıyla, bina otomasyon sistemleri her büyüklükte ve tipteki binalar için cazip bir yatırım haline gelmiştir. 1980’lerin ortalarında bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler sonucunda, bölgesel bilgi toplama panelleri akıllandırılmıştır. Bu paneller bilgiyi aldıktan sonra kendileri yorumlayıp gerekli kontrolleri yapar ve izlenebilmesi için ana merkeze gönderir hale gelmişlerdir.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.