Kategoriler
Devlet ve Politika
🔥 3 views

Son Yıllarda Bürokrasinin Güç Kaybetmesine Yol Açan Gelişmeler

Siyasetin bürokrasiyi kontrol altına almaya, bürokrasinin yönetsel sistemde ortaya çıkardığı olumsuzlukları gidermeye ve kamu yönetimini iyileştirmeye yönelik çabalar bir bakıma bürokrasinin siyaset karşısında zayıflamasına yol açmaktadır. Bürokrasinin olumsuzluklarının giderildiği iyi işleyen devlet yapıları, etkin devlet kavramı ile ifade edilmektedir. Saygılıoğlu ve Arı (2003:143-147), etkin devletin unsurları arasında, devletin daha düşük maliyetle etkili bir yapıya kavuşturulmasına […]

Kategoriler
Devlet ve Politika
🔥 13 views

Bürokrasi Siyaset İlişkisinde Bürokrasinin Güç Kaynakları

Bürokrasi, siyasal sistem tarafından alınan kararları uygulama ve kamu hizmetlerini yerine getirmekle görevli kurumların örgütlenme şekli olarak kabul edildiği için bürokrasi ile çevresindeki diğer sistemler arasında karşılıklı girdi alışverişi bulunmakta ve bu ilişkinin boyutları ve niteliği ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir (Dursun, 2012:321). Her ne kadar Woodrow Wilson “İdarenin İncelenmesi” başlıklı makalesinde, idarenin/yönetimin bir iş alanı […]

Kategoriler
Devlet ve Politika Flört ve İlişkiler
🔥 11 views

Roma’da cinsel yaşam

Genişleyen Roma bir yandan kolonilerini son derece tüketici ve verimsiz bir biçimde sömürürken, bir yandan da toplumsal ve cinsel yaşamında, Yunan kültüründe pek görülmeyen karanlık bir öğeye, sadizme yer vermeye başlamıştır. Zulüm ve şiddet, İmparatorlar döneminde Roma cinsel yaşamının ayrılmaz bir boyutu olmuştu. Roma tarihinin başlangıcında uzun bir süre, evlilik oldukça yalın, bir ilişkiydi; evlenmelerde […]

Kategoriler
Devlet ve Politika İş ve Finans
🔥 2 views

Çin Nasıl Böyle Bir Yükselişe Geçti?

“Made in China” ; hemen hemen hergün bir yerlerde karşımıza çıkar ve görürüz bu yazıyı. Ve aslında bu yazı bir ülkenin büyüyüp gelişmesinin ayak sesi niteliğindedir ilk zamanlarda. İlerleyen zamanlarda –yani şu son yıllarda- gelişmiş ve dünyada söz sahibi olmuş bir ülkenin hatırlatıcısıdır bu yazı. Bazen sorarız kendimize bu ülke nasıl oldu da bu şekilde […]

Kategoriler
Devlet ve Politika
🔥 14 views

İngiltere’nin Sanayileşme Süreci

Kalkınma ve küreselleşmenin itici gücü olan sanayi günümüzde önemli ekonomik faaliyetlerden biridir. Sanayileşme, bir ülkenin ya da bölgenin ekonomik ve toplumsal yapısındaki çok sayıdaki temel değişimi içeren bir süreçtir. Dünyada bu süreci ilk yaşayan ülke İngiltere‘dir. Sanayileşme sürecinin ilk olarak İngiltere’de yaşanmış olmasında bazı sosyal, politik ve ekonomik hatta tarihî nedenler vardır. Bu ülke, sahip […]

Kategoriler
Devlet ve Politika
🔥 0 views

Nükleer enerjinin tarihçesi

Nükleer enerjinin sivil kullanımı, ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower’in 1953 yılında BM’de yaptığı ‘Barış için Atom’ konuşmasının ardından başladı. İlk reaktörler 1950’li yılların ortalarında, ABD, Rusya ve İngiltere’de yapıldı. Tasarıma göre proje ömürleri, fosil yakıt santrallarında olduğu gibi 40 yıl kadardı. Birim maliyetler yaklaşık %80 oranında ilk yatırım, %20 oranında da yakıt giderlerinden oluşmaktaydı. Halbuki, […]

Kategoriler
Devlet ve Politika Kültürler ve Toplumlar
🔥 0 views

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği yozlaşma

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği yozlaşma bireyi sadece yalnızlaştırmamış, aynı zamanda vicdanının içini boşaltmış, ahlaki hassasiyetleri zayıflatmış, bencilleştirmiş, sağduyusunu ve hoşgörü anlayışını kaybetmesine de sebep olmuştur. Bunun yanı sıra kapitalist ekonomi politikaları bireyleri “daha çok tüketmek için daha çok kazanmak” sevdasına düşürmüş, kazanmak için her yolun mübah kabul edildiği, bireylerin sadece kendi çıkarlarına odaklandığı toplumsal olmayan bir […]

Kategoriler
Devlet ve Politika
🔥 0 views

Sokakta basın açıklamaları

Sokakta yapılan basın açıklamaları büyük ölçüde Türkiye’ye özgü bir durumdur. Toplantı ve gösteriler hakkındaki yasalar herhangi bir resmi başvuru olmaksızın açık alanda medya ile toplantı yapmayı hak olarak tanır. Kampanyalar bu yüzden sokak eylemlerinin çoğunu basın açıklaması olarak gerçekleştirirler. Basın açıklamamızı yapacağımız gün, saat ve yeri tespit ederken başka etkinliklerle çakışmamasını göz önüne almalıyız. Aynı […]

Kategoriler
Devlet ve Politika
🔥 0 views

Kampanya için slogan üretirken akılda tutulması gereken unsurlar

Kampanyanın stratejik amaç ve hedeflerini her zaman göz önünde bulundurun; Konuya odaklanın; Basit düşünün; Çok uzun ve anlaşılmaz cümleler kullanmayın. İdeal sloganlar akılda kalıcı olmaları bakımından genellikle üç ya da dört kelimeden oluşmaktadır. Sloganınızın kolayca tekrar edilebilmesini temel kriter olarak alabilirsiniz; Kullanacağınız sloganın yapmış olduğunuz kampanya ile bağlantısını mutlaka göz önünde bulundurun; Kullandığınız sloganın imlasına […]

Kategoriler
Devlet ve Politika
🔥 0 views

Kamuya yönelik etkinlik yapmanın en yaygın nedenleri

Bir konu, kişi veya başlığı kamuya duyurmak; Gücümüzün yetmediği alanlarda diğer STÖ’lerle işbirliği yapmak; Konu, kişi veya başlıkla ilgili kitleyi eğitmek ve bilgilendirmek; Bir konu, kişi veya başlığı açıkça ve yüksek sesle protesto etmek; Diğer kişi ve kurumlarla bağ kurmak; Yeni üye kazanmak; Grubumuzu hareket geçirmek ve bağı güçlendirmek; Para kazanmak; Eğlenmek!