Kategoriler
Devlet ve Politika Din ve İnançlar

İslâmi Hareket

Kurmayı düşündüğüm siyasi parti veya sivil toplum kuruluşu. Sloganı “Yaşasın İslam, Yaşasın Zafer!” Peki bizim İslami Hareket’in amacı ne olmalıdır? Bunu açıklamak bana düşen bir şey değil. İslami hareketin ilk önderi olarak Hz. Muhammed’i kabul ediyoruz. Biz onun davasının günümüzdeki temsilcileri olarak bir adım öne çıkmayı zorunluluk olarak görüyoruz. Eğer hareketin amacını açıklamak gerekirse kısaca […]

Kategoriler
Bölgesel Devlet ve Politika Genel

Türkiye’de “Türk”lük sorunu

Çocukluk zamanlarımı hatırlıyorum da ne kadar iyimser, ne kadar sevgi kelebeği bir insanmışım. Herkesin iyiliğini ister, onların mutlu olması için çaba gösterirdim. Zaman geçti ve ben büyüdüm. Fikirlerim aynı ve hiçbir değişikliğe uğramadı. Şu an bile. Evet insanların iyiliğini istiyor ve kendi mutluluğum kadar onların mutlu olması için de çaba harcıyorum. Herkesin mutlu olmasını istemek […]

Kategoriler
Devlet ve Politika Kişisel gelişim İş ve Finans

Büyük servetler nasıl elde edildi?

Borsa, altın veya kripto paralar kazandırmaz. Kazandıran şey gelişen bir sektörde ilklerden olmaktır. İsimler değişebilir ama sistem değişmez. Ömer Moğultay Merhaba! Bugün dünyanın en zenginlerinin isimlerinin geçtiği bir blog yazısı hazırlama uğraşısı içindeyim. Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk ve Mark Zuckerberg en bilinen isimler bunlar. Elbette liste uzayıp gidiyor. Bu kapitalist dünya […]

Kategoriler
Devlet ve Politika

Poliçenin Şekil Şartları Nelerdir?

Kambiyo taahhütlerinden birisi olan poliçe her ne kadar uygulamada çok az rastlanılsa da Türk Ticaret Kanunu poliçe üzerine kurulmuştur. Bu nedenle poliçe kanun koyucunun iradesi bakımından önemli bir kıymetli evraktır. Kıymetli evrak hukuku sıkı şekil şartlarının hüküm sürdüğü bir hukuk dalı olduğu için poliçelerin şekli de bir o kadar önemlidir. Poliçede kanun gereği aranan şartların […]

Kategoriler
Devlet ve Politika

İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI

4857 sayılı İş Kanunu ilke olarak tüm sanayi, ticaret ve tarım faaliyetleri ile buralarda çalışanları kapsamına almışsa da; bu ilkenin bir kısım istisnaları da mevcuttur. A. İSTİSNALAR a. Deniz Taşıma işleri: 4857 sayılı iş Kanunu deniztaşıma işlerine uygulanmaz. Kıyılarda veya liman ve iskelelerde; gemilerden karaya ve karadangemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri, ile Deniz İş […]

Kategoriler
Devlet ve Politika

İş Hukukunun Resmi Kaynakları

a. Yasama Kaynakları Bunlar başta Anayasa olmak üzere yasama organı tarafından çıkarılan kanunlardır. İş Hukukunun temel kaynağı, tüm hukuk dallarında olduğu gibi Anayasadır. Anayasadan sonra iş hukukunun temel kanunları yer alır.(4857 sayılı iş Kanunu, 854 sayılı Deniz iş Kanunu, 5953 sayılı Basın iş Kanun, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve […]

Kategoriler
Devlet ve Politika

Borçlunun Temerrüdü Nedir, Sonuçları Nelerdir?

Temerrüt kelime anlamı itibari ile gecikmeyi ifade eder. Borç ilişkisinde taraflardan birisi edimini hukuka aykırı olarak ifa edemezse o kişi bakımından temerrüt gündeme gelir. Temerrüt borçlu temerrüdü ve alacaklı temerrüdü olarak iki şekilde gerçekleşebilir ve her ikisinin de farklı sonuçları vardır. Borçlu temerrüdü, borçlunun borcunu zamanında yerine getirememesi halinde söz konusu olur. Borçlu Temerrüdünün Şartları […]