Kategoriler
Din ve İnançlar
🔥 3 views

Vakıa suresi latin harfleri ile okunuşu

Vâkıa Sûresi (Eûzü billâhimine’ş-şeytânir-racîm) “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm” (1) İzâ veka’ati’l-vâkı’ah (2) Leyse livak’atihâ kâzibeh (3) Hâfidatün râfi’ah (4) İzâ rücceti’l-ardu reccâ (5) Ve büsseti’l-cibâlü bessâ (6) Fekânet hebâen münbessâ (7) Ve küntüm ezvâcen selâseh (8) Feashâbü’l-meymeneti mâ ashâbül- meymeneh (9) Ve ashâbül-meş’emeti mâashâbül-meş’emeh (10) Vessâbikûn essâbikûn (11) Ülâike’l-mukarrebûn (12) Fî cennâtin naim (13) Sülletün mine’l-evvelîn (14) Ve […]

Kategoriler
Din ve İnançlar Flört ve İlişkiler
🔥 28.749 views

Porno izledikten sonra gusül abdesti almak gerekir mi?

Eğer porno izlerken mastürbasyon yapıyorsan ve sperm çıkışı gerçekleşmişse gusül abdesti gerekir. Aksi halde her ne kadar izlemek tasvip edilmese de boşalma olmamışsa gusül gerekmez. Buluğ çağma ermiş kimsenin dört çeşit suyu vardır. 1- Meni, 2- Mezî, 3- Vedî, 4- İdrar. Bunlardan guslü gerektiren yalnız menidir. Meninin üç özelliği vardır: Sıçrayarak çıkması, Hazzın hasıl olması. […]

Kategoriler
Din ve İnançlar
🔥 32 views

Gusül abdesti

Gusül abdesti (Arapça: غسل) veya boy abdesti, İslam dininde bir dinî gereklilik olarak tüm vücudun yıkanması. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı guslü; kuru hiçbir yer bırakmamak üzere bedenin her tarafını yıkama olarak tanımlamıştır. Suyun olmadığı yerde ya da kişiye göre hasta edeceğini düşündüğü soğuk su varsa, kişi Maide suresi, 6. ayetine göre teyemmüm yapabilir, gusül abdesti almış sayılır. […]

Kategoriler
Din ve İnançlar Kültürler ve Toplumlar
🔥 2 views

İslam öncesi Araplar’da dinî ve sosyo-kültürel hayat

Arabistan yarımadasının genelinde putperestlik (şirk) hâkimdi. Yarımadanın çeşitli bölgelerinde put evleri denilebilecek tapınaklar inşâ edilmişti. Bunlara genellikle beyt, kübik olanlarına da kâbe denilmekteydi. Putperestlik ve çok tanrıcılığın yaygın olduğu Câhiliyye döneminde kabilelerin kendilerine mahsus putları vardı. Bazı kabileler de ortak putlara sahiptiler. Bu dönemin başlıca ibadeti bu tapınaklarda duâ, secde ve tavaf etmek, adaklar adamak, […]