Kategoriler
Genel
🔥 23.768 views

Yasaklı porno sitelerine nasıl giriş yapılır?

Yasaklı porno sitelerine giriş yapmak sanıldığı kadar zor değil. Önceden bir site yasaklandığında sitede bir mahkeme kararı yazısı çıkardı. Şimdi ise siteye erişim tamamen kesiliyor ve hata alıyorsunuz. İnsan sitede sorun olduğunu düşünebiliyor. Halbuki öyle değil site düzgün bir şekilde çalışıyor ama türkiye erişimi engelli. Artık Anlatacağım yöntemle elbette sadece yasaklı porno sitelerine değil yasaklı […]

Kategoriler
Genel
🔥 4 views

Ella Nedir ?

Ella hapı ertesi gün hapı olarak kullanılmaktadır. Korunmasız ilişkiden sonra alındığında gebelik riskini ortadan kaldıracaktır. Ella ertesi gün hapı asla kurtaj amaçlı kullanılamaz. Ella diğer ertesi gün hapları gibi sadece yumurtanın döllenmesini engelleyerek gebelik oluşmasını engeller. Varolan bir gebeliği sonlandırmaz. Ella Yaygın Görülen Yan Etkileri Kusma, karında rahatsızlık hissi, üst karın ağrısı ve bulantı Baş dönmesi […]

Kategoriler
Genel
🔥 5 views

Kadının cinsel açıdan uyarıldığı durumlarda, Bartolin bezlerinden renksiz, kendine özel hafif bir kokusu olan bir sıvı salgılanır. Bu ‘ıslanma’ olarak tanımladığımız bir cinsel yanıttır. Kadınların orgazmı sırasında, erkekte olduğu gibi herhangi bir sıvı boşalması olmaz. Gebe kadınlarda, doğum yaklaştığında, vajinadan bir sıvı boşalması olur. Bu fizyolojik sıvılar dışında, vajinadan gelen sıvılar, genellikle kadının iç cinsel […]

Kategoriler
Genel
🔥 0 views

İş yerinde psikolojik yıldırma (Mobbing) yaşıyor olabilir misiniz?

Mobbing kavramı ilk olarak 1960’larda hayvan davranışlarını inceleyen etholog Konrad Lorenz tarafından bazı hayvan hareketlerini tarif etmek için kullanılmıştır. Lorenz bu kavramı “büyük bir hayvanın tehdidine karşı, daha küçük hayvan gruplarının gösterdiği tepki”yi ifade etmek amacıyla kullanmaktadır. Daha sonraları çocukların okullarda birbirlerine karşı hareket tarzını inceleyen bir İsveçli doktor da (Heinemann) aynı terimi “bir grup […]

Kategoriler
Genel
🔥 0 views

Simple Past Tense

Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Olumlu cümlede 2. hâlde S + V2 + O = I studied lesseon. (Ders çalıştım.) Olumsuz cümlede 1. hâlde S + didn’t V1 + O = I didn’t study lesson. (Ders çalışmadım.) Soru cümlesinde 1. hâlde kullanılır. Did + S + V1 + O […]

Kategoriler
Genel
🔥 1 view

Prepositions Of Time (Zaman Edatları)

“in, on, at” zaman edatları Türkçe’de “-de, -da” anlamına gelmektedir. “In“: Günün bölümleri, aylar, mevsimler ve yılların başında kullanılır. Günün Bölümlerinde: I get up early in the morning. (Sabah erken kalkarım.) We read books in the evenings. (Akşamları kitap okuruz.) Ayların Başında: I was born in May. (Mayıs ayında doğdum.) The summer holiday begins in […]

Kategoriler
Genel
🔥 3 views

Prepositions of Place (Yer edatları)

İngilizcede yer edatları (Prepositions of Place). “in“: İçinde, (-de, -da anlamında kapalı alanlarda) Mr Jackson isn’t in his office at the moment. (Mr Jackson şu anda ofisinde değil.) We are in a beatiful hotel now. (Şu an güzel bir oteldeyiz.) Your mobile phone is in the second draver. (Cep telefonun ikinci çekmecede.) The children are playing […]

Kategoriler
Genel
🔥 1 view

Comparative And Superlative Adjectives

Comparative form of Adjectives (Sıfatlarda Kıyaslama) İki kişi, nesne veya kavramı karşılaştırırken “comparative” yapıyı kullanırız. Bu karşılaştırma sıfatları kullanılarak yapılır. Tek heceli sıfatları kıyaslarken sıfatın sonuna “-er” getirilir. Sıfat + -er Not: Sıfatın son iki harfi bir ünlü bir ünsüz ise son harf iki defa yazılır. tall (uzun) – taller (daha uzun) big (büyük) – […]

Kategoriler
Genel
🔥 0 views

Modal Verbs (Model Fiilleri)

“Modal verb“ler ihtimal, yeterlilik, izin verme, izin isteme, rica etme, öneride bulunma, beklenti ve yasak ifade eder. Modalların başlıcaları şunlardır: “can, could, would, may, should, must“: “Can“: Yetenek, olasılık ve rica bildirir. Yetenek: Ali can ride a horse. (Ali ata binebillir.) Can you speak Arabic? (Arapça konuşabilir misin? İhtimal: It can snow tomorrow. (Yarın kar […]

Kategoriler
Genel
🔥 0 views

Present Perfect Tense

“Present Perfect Tense” geçmişte başlamış, etkisi ve kendisi devam eden olayları, geçmişte yapılan ve zamanı belli olmayan olayları anlatırken kullanılır. Bu zamanda fiil: Olumlu cümlede fiil: S + have / has V3 + O (I/you/we/they) + have = I have studied lesson. (Ders çalıştım.) (He/she/it) + has = She has studied lesson. (O ders çalıştı.) […]