Kategoriler
Flört ve İlişkiler Nedir
🔥 48 views

Milf

MILF (mother id like to fuck), “Sikişmek İstediğim Anne” anlamına gelen bir kısaltmadır. Bu kısaltma, tüm cümle yerine konuşma dili olarak kullanılır. Cinsel açıdan çekici bir anneyi ifade eder. İfadenin kullanımı medyada ve eğlencede nispeten belirsizden ana akıma geçmiştir. American Pie filminde kullanılmıştır. Filmde Stiffler’in annesinden milf ( mother id like to fuck) diye söz […]

Kategoriler
Nedir
🔥 4 views

Varlık Felsefesi

Felsefenin varlığı konu alan dalına varlık felsefesi adı verilir. Varlık, var olan her şeydir. Var olan dediğimizde aklımıza; maddi varlıklar (dağ, su, toprak vb), ideal varlıklar (sayılar, şekiller, formüller, değerler vb.) ve düşünsel varlıklar (dev, peri, şeytan, kaf dağı vb.) gelebilir. Varlık felsefesi varlığı bir bütün olarak inceler. Bilim de felsefede varlığı konu edinir. Bilim […]

Kategoriler
Nedir
🔥 5 views

Bilim Felsefesi

Bilim felsefesinin konusu, bilim üstüne düşünmektir. Bilimi oluşturan kavram ve önermelerin yapısını, bilimin yöntemini ele alır inceler, sorgular. Bilim, bilimsel yöntemle elde edilen sistemli bilgiler bütünüdür. Bilimsel yöntem, bilimsel bilgi elde etmede izlenen sistemli yoldur. Bilimsel yöntemin belirli aşamaları vardır. Bunlar, araştırma konusunun saptanması ve gözlem, hipotez, deney (sosyal bilimlerde deneyleme, gözlem), kuram ve yasa […]

Kategoriler
Nedir
🔥 0 views

Bilgi Felsefesi

Kategoriler
Nedir
🔥 1 view

Felsefenin Çeşitli Alanlarla İlişkisi

Felsefenin Bilim, Din ve Sanatla İlişkisi Felsefe – Bilim Başlangıçta felsefeyle bilimin iç içe olduğunu , ilk büyük filozofların bir çoğunun aynı zamanda bilim adamı olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim; Thales (Tales, MÖ 625-545) matematikçi, Archymedes (Arşimed) fizikçidir. Bu yakın ilişkiden dolayı felsefeyi bilimlerin anası olarak betimleyenler de olmuştur. Bilimlerin felsefeden ayrılışı matematik ile başlamıştır. Sonra doğa […]

Kategoriler
Nedir
🔥 6.362 views

Pornografi

Pornografi ya da kısaca porno, cinsel anlamda tahrik etmek amacıyla insan vücudunu veya cinselliğin mahremini yansıtma. Pornografi, yazı, fotoğraf, çizim, film, animasyon veya ses gibi iletişim araçlarından herhangi birini kullanabilir. Pornografi kavramı, erotizme yakın olmakla beraber, sınır tanımayışı açısından farklılık arzeder. Kökenbilim Yunanca kökenli pornografi Türkçeye Fransızca pornographie sözcüğünden geçmiştir. Yunanca πορνογραφια (pornographos) sözcüğü, porne […]

Kategoriler
Nedir
🔥 3 views

Bilişsel Psikoterapi

Bilişsel Terapi (BT) 1960’lı yılların başlarında A.T. Beck’in depresyona ilişkin çalışmalarıyla gelişmeye başlamıştır. Bilişsel terapinin tarihsel gelişiminin başlangıcı eski Yunan felsefesine kadar dayanmaktadır. Çiçero (M.Ö.45) “Tusculanarum Disputationum” adlı yapıtında, kişinin öznel algılarının onun ruh halini belirlediğini bildirmiştir. Plater 17.yüzyılda “Pratix Medica” adlı yapıtında, depresyonun hatalı kavramlaştırmalara dayandığını belirtmiştir. Beck psikoanalitik eğitimden geçtiğinden dolayı bilişsel terapi […]

Kategoriler
Nedir
🔥 12 views

Psikodinamik Terapi Türleri

Psikanaliz Terapinin temeli aktarım çözümlenmesi olduğundan, analist kendi sorunlarının ve düşüncelerinin aktarıma bulaşmaması için mümkün olduğunca yüksüz ve sözel olarak geri planda kalır. Terapist ifadelerini sorularla, kolaylaştırıcı sözlerle ve seyrek olarak da açıklama, yüzleştirme ve yorumlarla sınırlar. Yöneltme, öğüt verme, tembihleme, ödül veya ceza verme ya da savunmaların desteklenmesi doğrultusunda hemen hiç bir şey yapmaz. […]

Kategoriler
Nedir
🔥 0 views

Psikodinamik Psikoterapi

Psikanaliz Freud tarafından geliştirilmiş bir kuram ve uygulamadır. Psikodinamik ya da dinamik psikiyatri terimi ise 1880-1900 yılları arasında kullanılmaya başlanmıştır. Terimi ilk kullanan Leibniz, “dinamik” kavramını, özellikle “statik” le karşıtlığı vurgulamak için önermiştir. Dinamik psikiyatri, ruhsal olguların, bilinçdışı arzularla, onları engellemeye çalışan güçler arasındaki çatışmadan kaynaklandığını düşünür. Bazı olgulardan ise çatışmalar yanında ruhsal yapıda beklenen […]

Kategoriler
İş ve Finans Nedir
🔥 0 views

Yalın Girişim

Harvard Business School tarafından en son yapılan araştırmaya göre; girişimlerin 75%’i başarısız oluyor. Peki, neden böyle ve daha az riskli bir yaklaşım olabilir mi? “Yalın Girişim” metodolojisi- ürünün potansiyel kullanıcılardan geri bildirim yoluyla geliştirilmesini sağlayan bir metodoloji. Diğer bir deyişle, ürüne önemli bir sermaye yatırılmadan önce geçerli bir iş modelinin keşfedilmesini sağlayan bir prosedür. Geleneksel […]