Kategoriler
Sözler
🔥 0 görüntülenme

John Stuart Mill sözleri

John Stuart Mill (d. 20 Mayıs 1806 – ö. 8 Mayıs 1873), İngiliz filozof, politik ekonomist, parlamento üyesi ve devlet memuru.

John Stuart Mill - İngiliz filozof ve politik iktisatçı.
John Stuart Mill – İngiliz filozof ve politik iktisatçı.

John Stuart Mill sözleri

Kaynaklı

 • İnanmış bir kişi; sadece çıkarlarına göre hareket eden doksan dokuz kişiye denk toplumsal bir güçtür.
 • Tutucu insanların genel olarak aptal olduklarını söylemiyorum; benim kast ettiğim aptal insanların genel olarak tutucu oldukları.
  • Muhafazakâr Parti üyesi John Pakington ile bir parlamento tartışması esnasında söyledikleri (31 Mayıs 1866).

Kaynaksız

 • Bir milletin değeri, o milleti meydana getirenlerin değerleriyle ölçülür.
 • Eylemler mutluluğu artırmaya yöneldiği ölçüde doğru, mutluluğun tersini üretmeye yöneldiği ölçüde yanlıştır.
 • İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece.
 • İnsanlar kötülük yaparlar; arzuları çok şiddetli olduğu için değil, vicdanları çok zayıf olduğu için.
 • Memnun bir domuz olmaktansa, memnun olmayan bir insan olmak daha iyidir; memnun bir aptal olmaktansa, memnun olmayan bir Sokrates olmak daha iyidir. Ama aptal ya da domuz farklı bir görüşteler ise, bu, onların, meselenin sadece bir yanını bildiklerinden ileri gelmektedir. Diğer taraf ise meselenin iki yanını da biliyor.

Eserleri

Özgürlük Üzerine (1859)

 • Dünyanın dinsel özgürlük adına nesi varsa, kendilerine borçlu olduğu yazarlar, en çok vicdan özgürlüğünü kaldırılamaz bir hak olarak öne sürmüş, insanoğlunun kendi dinsel inançlarından dolayı, başkalarına hesap verme zorunda olmasını, kesin olarak reddetmişlerdir.
 • Medeni bir toplumun herhangi bir üyesi üzerinde kendi iradesine aykırı bir güç kullanılmasını mazur gösterebilecek tek amaç diğerlerine zarar vermenin engellenmesidir. Fiziksel ve ahlaki manada kişinin kendi iyiliği yeterli bir haklı neden değildir.
 • Özgürlük denmeye değer biricik özgürlük, başkalarını mutluluklarından yoksun bırakmaya veya onların mutlu olma çabalarına engel olmaya kalkışmadığımız sürece, kendi iyiliğimizi kendi bildiğimiz yolda aramak özgürlüğüdür.
 • Yanlış düşünceler, yanlış eğilimler olay ve kanıtın karşısında zamanla teslim olurlar; ama anlak üzerinde herhangi bir etki oluşturmaları için, olay ve kanıtların algılanması gerekir.
 • İnsanın hatalarını tartışma ve deneyim yolu ile düzeltme becerisi vardır.
 • Bir düşünür olarak ilk görevinin, kendisini hangi sonuçlara ulaştırırsa ulaştırsın, aklın izinden ayrılmamak olduğunu kabullenmeyen hiç kimse, büyük bir düşünür olamaz.
 • Korkunç olan kötülük, hakikatin parçaları arasındaki şiddetli çarpışma değildir, ancak, hakikatin yarısının sessiz sedasız ortadan kaldırılmasıdır; insanlar her iki yanı dinlemeye zorunlu bırakıldıkça sürekli ümit vardır.
 • Özgürlük ilkesi, bir kimsenin özgür olmamakta özgür olmasını gerektirmez. Bir adamın kendi özgürlüğünü başkasına devretmesine izin vermek özgürlük değildir.
 • Unutulmamalıdır ki, insanlık herkesin kendi istediği gibi yaşamasına tahammül gösterdiği zaman, kişileri başkalarına hoş gelecek şekilde yaşamaya zorladığından daha büyük kazanç elde eder.
 • Özgürlük insanın arzuladığını yapabilmesinden ibarettir.
 • İyi amaçlar için bile olsa, adamlarını kendi eline eslek bir alet olsun diye cüceleştiren bir devlet, işin sonunda küçük adamlar ile büyük hiçbir şeyin başarılamayacağını anlayacak; her şeyi ona feda ettiği makine kusursuzluğunun kendisine sonunda hiçbir şey sağlamadığını ve bunun da, makine daha iyi işlesin diye uzaklaştırmaya bakmış bulunduğu yaşamsal gücün yokluğundan kaynaklandığını ayrımsayacaktır.
Kategoriler
Sözler
🔥 3 görüntülenme

Sigmund Freud sözleri

Sigismund Scholomo Freud (d. 6 Mayıs 1856, Příbor, Moravya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu (bugün Çek Cumhuriyeti) – ö. 23 Eylül 1939, Londra, Birleşik Krallık), psikanaliz öğretisini geliştirmiş olan, Psikoanalitik Kuram’ın kurucusu Yahudi kökenli Avusturyalı nörolog.

Bir kişiye karşı tümüyle dürüst olmak iyi bir tedavi edici uygulamadır.
Bir kişiye karşı tümüyle dürüst olmak iyi bir tedavi edici uygulamadır.

Eserleri

Rüyaların Yorumlanması (1900)

 • Rüyaların yorumlanması; zihnin bilinçsiz aktivitelerine giden kraliyet yolunun bilgisidir.
  • Değişik çevirisi: Rüyaların yorumlanması; zihnin bilinçsiz aktivitelerine giden muhteşem yolun bilgisidir.

Psikanaliz Üzerine (1915-1917)

 • Bilim önceden görülmeyen yetkinleştirmelere elverişli olduğu halde, dinsel dünya görüşü öyle değildir; bu anlayış başlıca bölümlerinde değişmez kalmaktadır; eğer yanlışsa hep öyle kalacaktır. Her zaman bizim dış dünya karşısındaki bağımsızlığımızı anlamaya bilim girişecektir; din ise gücünü bizim içgüdüsel isteklerimızi karşılamak olgusundan alan bir yanılsamadır.
 • Evet, bilim ağır ağır, güçlükle, el yordamıyla ilerliyor, bu yadsınamaz, buna bir şey yapamıyoruz. Karşıtlarımız olan efendilerin bundan hoşnut görünmelerinde şaşılacak ne vardır?[

Ego ve İd (1923)

 • Ego’nun, dış dünyanın doğrudan etkisi ile modifiye edilmiş id’in [en ilkel benliğin] bir parçası olduğunu görmek kolaydır.

Rüyaların yorumlanması; zihnin bilinçsiz aktivitelerine giden muhteşem yolun bilgisidir.

Bir İlüzyonun Geleceği (1927)

 • Dinsel doktinler… tümü ilüzyonlardır, kanıt kabul etmezler ve hiçbir kişi onları doğru kabul etmeye ya da inanmaya zorlanamaz.
 • Tanrı, abartılmış bir baba figüründen başka bir şey değildir.
  • God is nothing but an exaggerated father figure – The Future of an Illusion

Mutlu Olma İhtimalimiz (Eserlerinden Aforizmalar)

 • Deli, uyanıkken rüya gören kimsedir.
  • s. 12
 • Erdemli insanlar, kötü insanların gerçek hayatta yaptıklarını kendi hayal dünyalarında yaşamakla yetinen kimselerdir.
  • s. 13
 • Unutulan düşünceler nereye gider?
  • s. 13
 • Hoşa gitmeyen bir fikrin doğru olmadığını düşünmek insanın doğasında var. Eğer bir fikir bir insanın hoşuna gitmiyorsa, o zaman o kişinin o fikir aleyhinde argümanlar bulması hiç de zor olmayacaktır.
  • s. 24
 • Erkek sevdiği zaman arzu yoktur; arzuladığı zaman ise, aşk yoktur.
  • s. 25
 • Eğer bir adam herhangi bir dini öğretinin öne sürdüğü tüm saçmalıkları sorgulamaksızın kabul ediyor ve hatta bunlar arasındaki çelişkileri görmezden geliyorsa, o zaman bu adamın zekasından şüphe edebiliriz.
  • s. 33
 • İnsan sevince aptallaşır.
  • s. 44
 • Tıpkı bir generalin ordusunu harekete geçirmeden önce bir harita üzerinde minyatür figürleri hareket ettirmesi gibi düşünmek de fazla enerji sarf etmeden deneyler yapmaktır.
  • s. 49
 • Yetişkin bir kadının cinsel hayatı, psikoloji bilimi için “karanlık bir kıta”dır.
  • s. 51
 • Elde ettiğimiz başarıların peygamber veya tanrıların başarılarıyla boy ölçüşebileceğini zannetmiyorum. Nitekim Meryem Ana’nın mucizelerine inanan insan sayısı, bilinçdışının varlığına inanan insan sayısından çok çok daha fazla.
  • s. 57
 • Çalışmaktan aldığım zevki başka hiçbir şeyden almıyorum.
  • s. 60
 • Hem psikolojik hem de biyolojik anlamda, insanlarda ne saf bir erkeksilik ne de saf bir kadınsılık vardır.
  • s. 60
 • Eğer öpecek bir şeyiniz yoksa, sigara içmeniz kaçınılmazdır.
  • s. 61

Sözleri

Ne biçim ilerleme kaydediyoruz. Orta Çağda olsa beni yakarlardı. Şimdiyse kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar.

 • Bir kişiye karşı tümüyle dürüst olmak iyi bir tedavi edici uygulamadır.
 • Görecek gözü ve işitecek kulağı olan kişi hiçbir ölümlünün sır tutamayacağına kendini ikna edebilir. Dudakları sessiz kalsa, parmak uçları çıtlatır; her gözeneği onu sızdırarak ifşa eder.
 • Ne biçim ilerleme kaydediyoruz. Orta Çağda olsa beni yakarlardı. Şimdiyse kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar.
 • Bir puro, bazen sadece bir purodur.
 • Bir gün dönüp geçmişe baktığınızda, mücadelelerle geçen yılların hayatınızın en güzel yılları olduğunu fark edeceksiniz.
 • Sevildiğinden emin olunca, insan ne kadar da cüretkâr oluyor.
 • İnsanın kendine karşı tamamen dürüst olması iyi bir egzersizdir.
 • Çocukluk çağında baba korumasından daha güçlü bir ihtiyaç düşünemiyorum.
 • İd neredeyse, ego orada olacaktır.
 • Zihin bir buzdağı gibidir. Yalnızca yedide biri suyun üzerinde görülebilir.
 • Acı çekme karşısında, hiçbir zaman aşık olduğumuz zamanki kadar savunmasız değiliz.
 • İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar.
 • Hayatın amacı ölümdür.

Hakkında Söylenenler

 • Çok keskin bir vizyonu vardı, hiçbir illüzyon onu teskin edecek bir biçimde uyutmadı, kendi düşüncelerindeki ekseriyetle abartılı inancı hariç. – Albert Einstein
 • Freud aydınlanma felsefesinin son temsilcilerinden biriydi. O, aklın; güçlü bir insanın sahip olduğuna ve onu karışıklıktan ve çürüyüşten kurtarabildiğine gerçekten inanmıştı. – Erich Fromm
Kategoriler
Sözler
🔥 3 görüntülenme

Dennis Ritchie sözleri

Dennis MacAlistair Ritchie (9 Eylül 1941 – 12 Ekim 2011), uzun süre birlikte çalıştığı arkadaşı Ken Thompson ile birlikte C programlama dilini ve Unix işletim sistemini yazan saygın ABD’li bilgisayar bilimci.

Dennis Ritchie sözleri

 • UNIX temelde basit bir sistemdir, ama basitliği anlamak için dahi olmanız gerekir.
 • Her zaman daha iyisi için C gereklidir.
Kategoriler
Sözler
🔥 1 görüntülenme

Pyotr Kropotkin sözleri

Pyotr Alekseyeviç Kropotkin (d. 9 Aralık 1842 – ö. 8 Şubat 1921) anarko komünist Rus yazar, anarşizm kuramcısı.

Pyotr Kropotkin sözleri


 • Koşullar ile uzlaşmak istemiyoruz. Onlara başkaldırıyoruz. Koşullar üzerimizde ağırlık oluşturuyor, bizi devrimcileştiriyorlar. Bizi isyana yönelten şeye uyum sağlamayız. Her türlü uzlaşmayı, hatta tüm mütarekeleri reddediyor ve bu koşullara karşı sonuna kadar mücadele etmek için kendimize söz veriyoruz. Bu bir uzlaşma değildir; ve kararlı insan, koşulların kendi kendine değişmesini bekleyerek huzurla uyuma iznini kendine vermez. [1]
 • Yasalar adalet duygusunu geliştirmemiştir, onu mahvetmiştir.
 • Biz ki caniyiz! Herkes için ekmek, iş ve her türlü bağımsızlık ve adaleti istiyoruz.
 • Biz anarşistler bizi çevreleyen ön yargılar ormanına baltayı vuruyoruz.
 • Yalnızca itaat edenler yollarını kendi başlarına arayanlardan daha sık yanılır.
 • Herşeye kadir olandan bir şeyler istenmekte, eskiden bu Tanrı idi, günümüzde Devlet.
 • İnsanların, yönetimsiz kalırlarsa birbirlerini yiyip bitireceklerine inananlara diyoruz ki: Tıpkı sürgüne giderken Zavallı kullarım bensiz ne yapacaklar? diyen o krala benziyorsunuz.
 • Ahlakçıların hep uygulamak istedikleri o hakkı reddediyoruz, tek tek bireyleri bir ideal adına sakatlamayı.
 • Özgürlüğün tehlikelerinden ve karanlık yönlerinden korkmamalıyız.
 • İdealimizi birdenbire gerçekleştiremeyecek olmamız pek de umrumuzda değil.
 • Tüm hayvan topluluklarında dayanışma, burjuvaların bizi iyice aptallaştırmak için her türlü nakarat biçiminde erdemini övdükleri yaşam mücadelesiyle karşılaştırılamayacak kadar önemli bir doğa yasasıdır. [2]
 • British Museum’daki kütüphane memuru okuyucuya toplum için o güne dek neler yapmış olduğunu sormaz, ona sadece istediği kitapları verir.
 • Ancak hiçbir şey yapmayan insan hata yapmaz.
 • Yalnızca yok etmek yetmez.
 • Gerektiğin daha çok üretilen tek mal vardır; devlet bütçesinden geçinenler.
 • Bazılarının bolluk içinde yüzmesi, başkalarının yoksulluğu üzerinde temellenecektir.
Kategoriler
Sözler
🔥 0 görüntülenme

15 Düşündürücü Sözüyle Kozmos’un Ustası Carl Sagan’ı Anlamak

Carl Edward Sagan, ABD’li gökbilimci, astrobiyolog. Bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla da tanınır. Astrobiyolojinin öncülerindendir ve Dünya Dışı Akıllı Varlık Araştırması’nın ilerlemesinde büyük katkıları olmuştur. (Vikipedi)

Biz de sizler için 9 Kasım 1934 doğumlu ünlü bilim insanının 15 sözünü derledik. Yaşasaydı bugün 82 yaşında olacaktı ve belki de müthiş işler başaracaktı!

1. “Bir yerlerde inanılmaz bir şey keşfedilmeyi bekliyor.”

"Bir yerlerde inanılmaz bir şey keşfedilmeyi bekliyor."

2. Bilim, sadece bir bilgi topluluğundan daha fazlasıdır. Bir düşünme şeklidir, evreni şüphecilikle sorgulamanın bir yoludur.

Bilim, sadece bir bilgi topluluğundan daha fazlasıdır. Bir düşünme şeklidir, evreni şüphecilikle sorgulamanın bir yoludur.

3. Bilimin tek istediği, kullanılmış otomobil alırken ya da TV reklamlarından gördüğümüz ağrı kesicilerin kalitesini denerken gösterdiğimiz kuşkuculuğu diğer konularda da kullanmak.

Bilimin tek istediği, kullanılmış otomobil alırken ya da TV reklamlarından gördüğümüz ağrı kesicilerin kalitesini denerken gösterdiğimiz kuşkuculuğu diğer konularda da kullanmak.

4. Bilimi açıklamamak bana ahlaksızlık gibi geliyor, Aşık olunca bunu tüm dünyaya duyurmak istersiniz.

Bilimi açıklamamak bana ahlaksızlık gibi geliyor, Aşık olunca bunu tüm dünyaya duyurmak istersiniz.

5. Bugünü anlamak için geçmişi bilmeniz gerekir.

Bugünü anlamak için geçmişi bilmeniz gerekir.

6. Eğer tüm evrende yaşam sadece Dünya’da varsa, bu çok büyük bir yer israfı olurdu.

Eğer tüm evrende yaşam sadece Dünya'da varsa, bu çok büyük bir yer israfı olurdu.

7. İnanmak istemiyorum, bilmek istiyorum.

İnanmak istemiyorum, bilmek istiyorum.

8. Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir.

Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir.

9. Kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir.

Kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir.

10. Eğer ki bize bazı şeylerin doğru olduğunu iddia edenlere otorite sahiplerinden şüphe duymamızı sağlayan şüpheci sorular sorma becerisinde değilsek, bu durumda önümüze gelen ilk şarlatan politikacı veya dindara kanmaya açık oluruz.

Eğer ki bize bazı şeylerin doğru olduğunu iddia edenlere otorite sahiplerinden şüphe duymamızı sağlayan şüpheci sorular sorma becerisinde değilsek, bu durumda önümüze gelen ilk şarlatan politikacı veya dindara kanmaya açık oluruz.

11. Eğer şempanzelerin bilinçleri varsa, eğer onlar soyutlamalar yapabiliyorlarsa, bugüne kadar “insan hakları” olarak tanımlanmış şeylere de sahip olamazlar mı? Onu öldürmenin cinayet sayılması için, şempanzenin ne kadar zeki olması gerekir? Misyonerlerin onu dine davet etmeye layık görmeleri için başka ne gibi nitelikler göstermesi istenmektedir?

Eğer şempanzelerin bilinçleri varsa, eğer onlar soyutlamalar yapabiliyorlarsa, bugüne kadar "insan hakları" olarak tanımlanmış şeylere de sahip olamazlar mı? Onu öldürmenin cinayet sayılması için, şempanzenin ne kadar zeki olması gerekir? Misyonerlerin onu dine davet etmeye layık görmeleri için başka ne gibi nitelikler göstermesi istenmektedir?

12. Tarihin en acı derslerinden biri şudur: Yeterince uzun zamandır aldatılmışsak, aldatmacayı ortaya koyan her türlü kanıtı reddederiz. Gerçeği bulmakla ilgilenmeyiz artık. Aldatmaca bizi kafeslemiştir. Tuzağa düştüğümüzü kendimize bile itiraf etmek, son derece acı vericidir çünkü.

Tarihin en acı derslerinden biri şudur: Yeterince uzun zamandır aldatılmışsak, aldatmacayı ortaya koyan her türlü kanıtı reddederiz. Gerçeği bulmakla ilgilenmeyiz artık. Aldatmaca bizi kafeslemiştir. Tuzağa düştüğümüzü kendimize bile itiraf etmek, son derece acı vericidir çünkü.

13. DNA’mızdaki nitrojen, dişlerimizdeki kalsiyum, kanımızdaki demir, elmalı turtamızdaki karbon, çöken yıldızların içlerinde yapıldı. Bizler, yıldızların malzemesinden yapıldık.

DNA’mızdaki nitrojen, dişlerimizdeki kalsiyum, kanımızdaki demir, elmalı turtamızdaki karbon, çöken yıldızların içlerinde yapıldı. Bizler, yıldızların malzemesinden yapıldık.

14. Hakkında söylenen bir söz: Carl, herkesin bilimsel bir eğitim görmesi ihtiyacının farkındaydı. Herkesin bilim adamı olmasını beklediğinden değil ama en azından belli bir dereceye kadar gerçek dünyanın nasıl işlediğini bilmesi gerektiğini hissettiğinden. Ona daha fazla katılamazdım. – James Randi

Hakkında söylenen bir söz: Carl, herkesin bilimsel bir eğitim görmesi ihtiyacının farkındaydı. Herkesin bilim adamı olmasını beklediğinden değil ama en azından belli bir dereceye kadar gerçek dünyanın nasıl işlediğini bilmesi gerektiğini hissettiğinden. Ona daha fazla katılamazdım. - James Randi

15. Soluk Mavi Nokta, Dünyanın Voyager 1 sondası tarafından rekor uzaklıktan çekilen bir fotoğrafı. Fotoğraf, dünyayı uzayın sonsuzluğu içinde tek başına gösterir.

Soluk Mavi Nokta, Dünyanın Voyager 1 sondası tarafından rekor uzaklıktan çekilen bir fotoğrafı. Fotoğraf, dünyayı uzayın sonsuzluğu içinde tek başına gösterir.

ve bu fotoğrafı yorumladığı efsane sözleri:Şu noktaya tekrar bakın. Orası evimiz. O biziz. Sevdiğiniz ve tanıdığınız, adını duyduğunuz, yaşayan ve ölmüş olan herkes onun üzerinde bulunuyor. Tüm neşemizin ve kederimizin toplamı, binlerce birbirini yalanlayan din, ideoloji ve iktisat öğretisi; insanlık tarihi boyunca yaşayan her avcı ve toplayıcı, her kahraman ve korkak, her medeniyet kurucusu ve yıkıcısı, her kral ve çiftçi, her aşık çift, her anne ve baba, umut dolu çocuk, mucit, kâşif, ahlak hocası, yoz siyasetçi, her süperstar, her “yüce önder”, her aziz ve günahkâr onun üzerinde – bir günışığı huzmesinin üzerinde asılı duran o toz zerresinde.

Evrenin sonsuzluğu karşısında dünya çok küçük bir sahne. Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün, kazandıkları zaferle bir toz tanesinin bir anlık efendisi oldular. O zerrenin bir köşesinde oturanların başka bir köşesinden gelen ve kendilerine benzeyen başkaları tarafından uğradığı bitmez tükenmez eziyetleri düşünün, ne çok yanılgıya düştüler, birbirlerini öldürmek için ne kadar hevesliydiler, birbirlerinden ne kadar çok nefret ediyorlardı.

Böbürlenmelerimiz, kendimize atfettiğimiz önem, evrende ayrıcalıklı bir konumumuz olduğu hakkındaki hezeyanımız, hepsi bu soluk ışık noktası tarafından yıkılıyor. Gezegenimiz, onu saran uzayın karanlığı içinde yalnız bir toz zerresi. Bu muazzam boşluk içindeki kaybolmuşluğumuzda, bizi bizden kurtarmak için yardım etmeye gelecek kimse yok.

Dünya, üzerinde hayat barındırdığını bildiğimiz tek gezegen. En azından yakın gelecekte, gidebileceğimiz başka yer yok. Ziyaret edebiliriz, ama henüz yerleşemeyiz. Beğenin veya beğenmeyin, şu anda Dünya sığınabileceğimiz tek yer.

Gökbilimin mütevazılaştırıcı ve kişilik kazandıran bir deneyim olduğu söylenir. Belki de insanın kibrinin ne kadar aptalca olduğunu bundan daha iyi gösteren bir fotoğraf yoktur. Bence, birbirimize daha iyi davranma sorumluluğumuzu vurguluyor, ve bu mavi noktaya, biricik yuvamıza.

“BU SAHİP OLDUĞUMUZ TEK ŞEY”.

BONUS: Nasıl düşüneceğini bilmek, sadece ne düşüneceğini bilenlerin çok daha ötesinde olmanı sağlayacaktır. – Neil deGrasse Tyson

BONUS: Nasıl düşüneceğini bilmek, sadece ne düşüneceğini bilenlerin çok daha ötesinde olmanı sağlayacaktır. - Neil deGrasse Tyson

Bi tane de bundan koymamak olmazdı..
Kategoriler
Sözler
🔥 0 görüntülenme

Donald Trump’tan Hayata Dair Kafa Yakan 22 Tweet

Batı dünyasının ve özellikle Amerika’nın izlediği politikalar ve siyasetçileri dolaylı yoldan da olsa hepimizi, tüm dünyayı etkiliyor. Şimdi karşımızda yepyeni bir başkan var, adeta yeni bir dönem…

Başkan Donald Trump’ı en tuhaf, kafa yakıcı ve “kendisi gibi” tweetleriyle tanıyalım!

1. “Ben hiç diyet kola içen zayıf bir insan görmedim.”

"Ben hiç diyet kola içen zayıf bir insan görmedim."

Trump’ın Twitter macerasında eskilere gittiğimizde işte böyle hayata dair tweet’lerle karşılaşıyoruz.

2. “Benim atalarım taa Almanya’dan Amerika’ya, Amerika’nın göçmenler tarafından ele geçirildiğini görmek için gelmediler. Ben buna izin vermem.”

"Benim atalarım taa Almanya'dan Amerika'ya, Amerika'nın göçmenler tarafından ele geçirildiğini görmek için gelmediler. Ben buna izin vermem."

E o halde senin ataların da göçmen olmuyor mu, Trump Başgan?

3. “Eğer Obama tam ŞU AN, ülkesine büyük bir iyilik yaparak, başkanlıktan istifa ederse; ona golf kulüplerimin hepsinde hayat boyu geçerli üyelik vereceğim.”

"Eğer Obama tam ŞU AN, ülkesine büyük bir iyilik yaparak, başkanlıktan istifa ederse; ona golf kulüplerimin hepsinde hayat boyu geçerli üyelik vereceğim."

İyi bir teklif doğrusu. Obama neden göz önünde bulundurmamış ki?

4. “Bunlar hep İsrail’in oyunları” geyiğinin Amerika’daki karşılığı da “Bunlaaar hep Çin’in oyunları” oluyor sanıyoruz…

"Bunlar hep İsrail'in oyunları" geyiğinin Amerika'daki karşılığı da "Bunlaaar hep Çin'in oyunları" oluyor sanıyoruz...

Zira Trump Başgan, küresel ısınmanın Çin tarafından, Amerika’nın ekonomisini baltalamak için uydurulmuş yalan olduğunu düşünüyor.

5. Yok, şaka değil, gerçek! “New York’ta kar yağıyor ve hava buz gibi. Küresel ısınmaya ne oldu?!”

Yok, şaka değil, gerçek! "New York'ta kar yağıyor ve hava buz gibi. Küresel ısınmaya ne oldu?!"

6. “Bana temiz, güzel, sağlıklı havayla gelin; küresel ısınma saçmalıklarıyla değil. Bu saçmalığı duymaktan bıktım!”

"Bana temiz, güzel, sağlıklı havayla gelin; küresel ısınma saçmalıklarıyla değil. Bu saçmalığı duymaktan bıktım!"

7. Ayrıca küresel ısınmaya karşı alınan önlemlerin tehlikeli ve zararlı olduğunu da ciddi ciddi iddia ediyor. Mesela rüzgar panelleri ne kötüymüş meğer…

Ayrıca küresel ısınmaya karşı alınan önlemlerin tehlikeli ve zararlı olduğunu da ciddi ciddi iddia ediyor. Mesela rüzgar panelleri ne kötüymüş meğer...

“Rüzgar panelleri milyonlarca kuşu öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda finansal kazançlarımızı, pek çok ülkenin ve toplumun tabiatını mahvediyor.”

8. “Kusura bakmayın ezikler ve fesatlar ama, benim IQ’um en yükseklerden biridir ve siz de bunu biliyorsunuz! Lütfen aptal ve ezilmiş hissetmeyin, sonuçta bu sizin suçunuz değil.”

"Kusura bakmayın ezikler ve fesatlar ama, benim IQ'um en yükseklerden biridir ve siz de bunu biliyorsunuz! Lütfen aptal ve ezilmiş hissetmeyin, sonuçta bu sizin suçunuz değil."

Hmmm. “En yüksek IQ’lardan biri” demek…

9. Ne zaman eziklerle ve fesatlarla konuşmak zorunda kalsam, büyük bir sevgi ve şefkatle konuşuyorum. Böyle berbat bir şekilde doğmuş olmak onların seçimi değildi!”

Ne zaman eziklerle ve fesatlarla konuşmak zorunda kalsam, büyük bir sevgi ve şefkatle konuşuyorum. Böyle berbat bir şekilde doğmuş olmak onların seçimi değildi!"

“Ezikler ve fesatlar” roman ismi gibi resmen ????

Peki Katy Perry’yi kocası Russel Brand’den ayırmaya ant içmiş olması?!

10. “Katy, Russel Brand denen ezikle hangi kafayla evlendin? Elinde hiçbir şeyi olmayan, tamamen ziyan bir adam o!”

"Katy, Russel Brand denen ezikle hangi kafayla evlendin? Elinde hiçbir şeyi olmayan, tamamen ziyan bir adam o!"

11. “Katy, Russel Brand’ı izledim ve bence adamın kafası tamamen yanmış! Ayrıca berbat bir görüntüsü var. Şaka gibi! Kaybolmuş bir gerizekalı!”

"Katy, Russel Brand'ı izledim ve bence adamın kafası tamamen yanmış! Ayrıca berbat bir görüntüsü var. Şaka gibi! Kaybolmuş bir gerizekalı!"

Aşka dair ve bazen magazinsel konularda da görüşlerini paylaşıyor. Mesela Robert Pattinson ve Kristen Stewart’a fena takmıştı!

12. Robert Pattinson’ın Kristen Stewart’ı terketmesi gerektiği konusunda haklı olduğumu herkes biliyor. Robert, birkaç yıl sonra bana teşekkür edersin. Akıllı ol, Robert.”

Robert Pattinson'ın Kristen Stewart'ı terketmesi gerektiği konusunda haklı olduğumu herkes biliyor. Robert, birkaç yıl sonra bana teşekkür edersin. Akıllı ol, Robert."

13. Stewart ve Pattinson konusunda çok fazla tweet ve hikaye var… Bakın, hiç fark etmez. Çünkü ilişkileri bozuldu bir kere. Asla eskisi gibi olmaz.”

Stewart ve Pattinson konusunda çok fazla tweet ve hikaye var... Bakın, hiç fark etmez. Çünkü ilişkileri bozuldu bir kere. Asla eskisi gibi olmaz."

14. “Robert, sana Kristen’i terk etmen gerektiğini söylediğim için çok fazla tepki görüyorum. Ama ben haklıyım. Miss Universe kızlarını görsen tavsiyeme kulak verirdin.”

"Robert, sana Kristen'i terk etmen gerektiğini söylediğim için çok fazla tepki görüyorum. Ama ben haklıyım. Miss Universe kızlarını görsen tavsiyeme kulak verirdin."

15. Robert Pattinson, Kristen’i affetmemeli. Kristen onu bir köpek gibi aldattı ve yeniden aldatacak. Bekleyin ve görün. Robert daha iyilerini bulabilir.”

Robert Pattinson, Kristen'i affetmemeli. Kristen onu bir köpek gibi aldattı ve yeniden aldatacak. Bekleyin ve görün. Robert daha iyilerini bulabilir."

16. Peki ya Lil Wayne şarkı sözü paylaşması?!

Peki ya Lil Wayne şarkı sözü paylaşması?!

Bu tweet, Trump’ın hesabı hack’lendiğinde atılmıştı gerçi. Lakin kendisi atmış olsa da şaşırmazdık!”Bu orospular üst sınıf olduklarını düşünüyorlar; oysa o sınıf benim astığım tek sınıf…”

17. “IŞİD kendi para birimini kullanmaya başlıyor. Muhtemelen kısa sürede dolardan daha değerli olur; eğer ki Obamacare tamamen uygulanmaya başlanırsa.

"IŞİD kendi para birimini kullanmaya başlıyor. Muhtemelen kısa sürede dolardan daha değerli olur; eğer ki Obamacare tamamen uygulanmaya başlanırsa.

18. “Petrol fiyatları uçtu! Obama’yı kovun!”

"Petrol fiyatları uçtu! Obama'yı kovun!"

19. “Obama neden bugün basketbol oynuyor? İşte bu yüzden ülkemizin başı dertte!”

"Obama neden bugün basketbol oynuyor? İşte bu yüzden ülkemizin başı dertte!"

20. “Çok gizli bir kaynak bugün ofisimi aradı ve dedi ki; Barack Obama, hazine borcuna $6T daha ekledi ve kredimizi mahvetti!”

"Çok gizli bir kaynak bugün ofisimi aradı ve dedi ki; Barack Obama, hazine borcuna $6T daha ekledi ve kredimizi mahvetti!"

21. “Çok güvenilir bir kaynak bugün ofisimi aradı ve dedi ki, Barack Obama’nın doğum belgesi sahte!”

"Çok güvenilir bir kaynak bugün ofisimi aradı ve dedi ki, Barack Obama'nın doğum belgesi sahte!"

22. “O yıl yaz mevsiminin sonuna doğru, nehire ve dağlara bakan bir köydeki evimizde yaşadık. Muhteşem bir evdi. Ben çok zenginim.”

"O yıl yaz mevsiminin sonuna doğru, nehire ve dağlara bakan bir köydeki evimizde yaşadık. Muhteşem bir evdi. Ben çok zenginim."

Kategoriler
Sözler
🔥 0 görüntülenme

Psikoterapinin Deha Adamı Irvin Yalom’dan Aydınlanmanızı Sağlayacak 19 Alıntı

Hastasıyla ilişki yaşama olayına ve ölüm korkusuna bir miktar fazla kafayı takmış, varoluşcu psikoterapinin yapı taşlarından Irvin Yalom, bir süre önce aktif olarak ders verdiği Standford Üniversitesi’nden emekliye ayrıldı.

Nietzsche Ağladığında, Divan, Aşkın Celladı son olarak da Günübirlik Hayatlar gibi pek çok başarılı kitaba imzasını atmış olan terapist, sadece kliniğine gelen hastalara yardım etmekle kalmayıp, aynı zamanda yazdığı kitaplarla da çok sayıda kişinin hayatına dokunmuş oluyor.
Mesleğiniz ya da hayatınızın diğer parametreleri her ne olursa olsun, okumadan ölmeyin diyebileceğimiz bu değerli yazarın kitaplarından birtakım notlar…

1. Ben gördüğüm şeyim, diğerlerinin bende gördüğü şey değil, kendi gördüğüm şeyim.

620x260_be2033a7c9ad38e191262743eedb35cd_c
Çok uzak hissediyorum kendimi. Belki bu yüzden sözcüklerle size çok yaklaşamıyorum. Çünkü sözcüklerimle kendime çok yaklaşamıyorum.

2. Artık daha fazla sessizlik var ve çok az gözyaşı öfkeyle çevrili. Acı, seni öğrendim ve seninle daha fazla değerli zamanımı harcamayacağım.

Irvin_D._Yalom_8152

3. Ağlamak bir yere götürmese de en azından bir şey yapmaktır ve bildiğiniz gibi ben ağlamaya eğilimliyim.

maxresdefault

4. Aldığımız her nefes bizi sürekli etkisi altında olduğumuz ölüme doğru çeker…

irvin_d_yalom
Nihai olarak zafer ölümün olacaktır, çünkü doğumla birlikte ölüm zaten bizim kaderimiz olmuştur ve avını yutmadan önce onunla yalnızca kısa süre için oynar.
Bununla birlikte, hayatımıza olabildiğince uzun bir süre için büyük bir ilgi ve özenle devam ederiz, tıpkı sonunda patlayacağından emin olsak da, olabildiğince uzun ve büyük bir sabun köpüğü üflememiz gibi.

5. Kelimeler yalnızca not düşmeye yarar. Melodiyi oluşturan,fikirlerdir. Yaşamın çatısını da fikirler oluşturur.

529765.jpg-r_640_360-f_jpg-q_x-xxyxx

6. Ortada olan tek bir gerçek yoktur, her birimiz bir noktaya kadar kendi gerçekliğimizi inşa ederiz.

tumblr_nqh4z5r1Gj1rr58y6o1_500

7. Yeterince yaşamadığını hissettiğinde ölümü düşünmek her zaman çok daha ızdıraplı olur…

IrvinYalom-1920x1080

8. Düet yapıyoruz sanmıştım ama meğer solo atıyormuşum.

002-14

9. Her seferinde herkese her şeyi vermek, kendin için bir şey kalmaması demektir.

Txw2iQv2adE

10. İnsanların bütün eylemleri kendisine yöneliktir, bütün hizmetleri kendisine hizmettir, bütün sevgisi kendisini sevmesindendir.

yalom

11. Eğer insanlara söyleyecek iyi bir şeyin yoksa hiçbir şey söyleme.

176480

12. Araştırma ve bilim inançsızlıkla başlar. Asıl soru “Gerçeğin ne kadarına dayanabilirim?” sorusudur.

120816-119013

13. Ölümün son iyiliği bir daha ölümün olmamasıdır.

001-13

14. Yaşamımın bir niçini var, nasılına da tahammül gösterecek güce sahibim.

Notre-coup-de-caeur-pour-Irvin-D.Yalom_imagePanoramique500_220

15. İnsanın varoluşundaki acıyı anlıyorum, ama acı çekmenin, hayattan vazgeçmeyi gerektirecek kadar da bizi sarıp sarmalayan bir şey olduğunu sanmıyorum.

111178_320

16. Düşünceler, duygularımızın gölgesidir.

4635890_7_4c30_irvin-d-yalom-dans-le-documentaire-americain_8cb96536410a57a185c89e912850d3e3

17. Bir kitap bizi alıp diğer kitapların üzerine çıkarmıyorsa o kitabın neresi iyidir.

irvin-yalom-1

18. Belki de sevdiğiniz insanları düşünmektesiniz. Ama daha derinlere inin, sonunda sevdiğinizin onlar olmadığını göreceksiniz.

IrvinYalom-1920x1080
Siz bu sevginin içinizde yarattığı duyguları seviyorsunuz. Siz arzuyu seviyorsunuz, arzu edilen şeyi değil.

19. Kemikleri, eti, bağırsakları ve kan damarlarını kaplayan deri nasıl insan görünümünü katlanabilir hale getiriyorsa, ruhun ajitasyonu ve ihtirası da kibirle kapatılmıştır; kibir ruhu kaplayan deridir.

Yalom-1

Kategoriler
Sözler
🔥 0 görüntülenme

Hülya Avşar sözleri

Hülya Avşar (d. 10 Ekim 1963), Kürt asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve sunucu.

Hülya Avşar sözleri


 • Ne yazık ki yok. Benim tek rakibim, aynadaki yansımam.
(Sizden sonra sizin konumunuza ulaşabilecek biri var mı? sorusu üzerine)
 • Yaşadığım şeyleri düşünüp gülümsüyorum. Hayatım sitcom dizisi gibi.
 • Bir gün benden güzeli çıkarsa ikinciliğe düşeceğimi ilk ben söyleyeceğim.
 • Şampiyon belli ikinci kim?
 • Hayattaki en seksi şey başarıdır.
 • Sanat dünyasının maestrosuyum.
 • Eşeklik gider ama cahillik baki kalır.
 • Türkiye’nin en güzel kadınıyım
 • Erkek aldatır yeter ki çaktırmasın!
 • Ben bir idolüm.
 • Teniste en iyi hareketlerden biri, topu fileyi yalayarak atmaktır. Bende yaptığım işlerde bu atış felsefesini benimsedim.
 • Türkiye’nin en zeki kadını benim.
 • Ya tozu dumana katacaksın benim gibi, yada tozu dumanı yutacaksın diğerleri gibi!
 • Ben markayım.
 • Hayvan keserek bayram yapan bir dini aklım almıyor.

Gafları

 • 25 yıl önce hayatını kaybeden Ruhi Su’ya selam göndermesi.
  • Ona da buradan selam yollayalım, eğer yaşıyorsa
Kategoriler
Sözler
🔥 1 görüntülenme

Immanuel Kant sözleri

Immanuel Kant, (d. 22 Nisan 1724 Königsberg Prusya, ö. 12 Şubat 1804 Königsberg Prusya) Alman filozof.

Immanuel Kant sözleri


 • Aklımda merak, şüphe ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimde parlayan gök ve içimdeki ahlak yasası.
 • Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir.
 • Başkalarını kendi amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak görme.
 • Bilgi deneyle başlar ama deneyden doğmaz.
 • Bilim olmadan yapılan bilim felsefesi boştur, bilim felsefesi olmadan yapılan bilim ise kör.
 • Bizler sırlarla dolu bir evrende bir rüyanın rüyasını görmekteyiz. Gerçekte bildiğimiz hiçbir şey yoktur. Bildiğimizi sandığımız şey sadece olaylardır. O olaylar ki, bilmediğimiz bir objeyle asla bilemeyeceğimiz bir süjenin birbirlerine olan ilgisinden doğmuştur.
 • Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.
 • Dogmalar ve kurallar, insanın doğal yetilerinin akla uygun kullanılışının ya da daha doğru bir deyişle kötüye kullanılmasının bu mekanik araçları, erginleşme ve olgunlaşma için sürekli bir ayakbağı olurlar.
 • Eğitim toplumun şimdiki aşaması için değil, o toplumun daha iyi geleceği için olmalıdır.
 • Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir: ümit, uyku ve gülmek.
 • Her ne kadar inanmasam da bir tanrının varlığını kabul etmek gerekir.
 • İki şey var ki, ruhumu hep yeni, hep artan bir hayranlık ve müthiş bir saygıyla dolduruyor: Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve vicdanımdaki ahlak yasası.
 • İnanca yer açmak için bilgiyi bir kenara bıraktım.
 • İnsanın yaratıldığı böyle yamuk odundan düzgün hiçbir şey yapılamaz.
 • İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür.
 • Ne var ki her yandan «düşünmeyin! aklınızı kullanmayın!» diye bağırıldığını işitiyorum. Subay, «Düşünme, eğitimini yap! », maliyeci «düşünme, vergini öde! », din adamı «düşünme, inan! » diyorlar.
 • Uçarken havayı kesen ve onun direncini hisseden kuş, bunu havasız (vakum) yerde daha iyi yapabileceği kanısına kapılabilir.
 • Zaman, sessiz bir testeredir.
 • Kavramlar duyusuz boştur duyular kavramsız kördür.
Kategoriler
Sözler
🔥 0 görüntülenme

Henry Ford sözleri

Henry Martin Ford, (d. 30 Temmuz 1863, Wayne County, Dearborn, Detroit, Michigan, ABD – ö. 7 Nisan 1947, ABD) otomobil üreticisi Ford Motor Company’nin kurucusu.

Henry Ford sözleri


 • Başarısızlık, daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir.
 • Benim sıfırdan başladığımı söylüyorsunuz, ama bu doğru değil. Hepimiz eldekilerle başlarız. Farkı yaratan bunları nasıl kullandığımızdır.
 • Farklı bir şeyin olabileceğine inanmalısınız. Yapabileceğim diyenler ve yapamayacağım diyenler, ikisi de genellikle haklıdırlar.
(You have to believe something different can happen. He who says he can and he who says he cant, both are usually right)
 • Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır.
 • Bir insanın üniversiteyi bitirmesine yardımcı olabilirsiniz, fakat istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.
 • Çalışmak yaşadıklarımızdan çok daha fazlasıdır, o bize yaşamın kendisini verir.
 • Çoğu insan problemlerin çevresinden dolaşmaya, onları çözmeye çalışmaktan daha çok zaman ve enerji harcıyor.
 • Düşünmek zor iştir, muhtemelen bu nedenle çok az kişi düşünür.
(Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it)
 • Eğer gelecek hakkında düşünmezseniz, asla bir geleceğiniz olmaz.
 • En iyi dost,bendeki en iyi yönleri ortaya çıkaran insandır.
 • Hiçbir şey zor değildir, yalnız onu ufak parçalara bölmesini bilelim.
 • İnsanlara ne istediklerini sorsaydım, daha hızlı giden at üretirdim.
 • İster yapamayacağınızı, ister yapabileceğinizi düşünün. Haklısınız.
 • İşine bağlı olan insanın kafasına düşünceler kendiliğinden doğar.
 • İşler asla zor değildir. Yeter ki onları küçük parçalara bölebilelim.
 • Kalite kimse bakmadığında da doğru olanı yapmaktır.
 • Kusur değil, çare bulun.
(Don’t find fault, find a remedy)
 • Ne zaman yolda bir Alfa Romeo görsem şapkamı çıkartıp onu selamlarım.
 • Öğrenmeyi bırakan kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır. Yaşamdaki en muhteşem şey zihni genç tutmaktır.
 • Paradan başka bir şey getirmeyen bir şirket, zavallı bir şirkettir.
 • Siyah olduğu sürece her renge sahip olabilirsiniz.
(“You can have any color as long as it’s black.”)
 • Ufak parçalarına ayırabildiğiniz takdirde, en güç meseleyi bile kolaylıkla çözebilirsiniz.
 • Zorluklar, zamanında yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur.
 • İnsan, öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır.