Kategoriler
Nedir
🔥 0 görüntülenme

Değer temelli pazarlamanın avantajları

Değer pazarlama, statik bir toplumdan, dinamik bir topluma geçmeyi kolaylaştırmış; yeni mamuller ve yeni teknoloji ise yeni yatırımları gerektirmiş; bu da ekonomik kalkınmanın önemli etkenlerinden biri olmuştur.

Değer pazarlama hayat standartlarını yükseltmeye ve milli geliri arttırmaya (yani tüketicinin satın alma gücünü çoğaltmaya) üretim maliyetini ve fiyatlarını düşürmeye etki etmektedir.

Değer pazarlama yeni mamullerin pazara sürülmesini çabuklaştırır. Satışı arttırmak için mamulde iyileştirmelere önem verilir. Böylece değer pazarlama yapılan malın kalitesini korumak ve geliştirmek zorunluluğunu doğurmuş yani değer pazarlama kaliteyi güvence altına almıştır.

Pazar genişlemesine, piyasaya yeni rakiplerin katılmasına, markaların gelişmesine, mamul farklılaşmasına ve mamullerin kişilik kazanmasına olanak vererek mal ve hizmetlerin kalite farklılıklarını belirginleştirir. Böylece tüketicide malı satın alma isteği uyandırarak, bir mal ve hizmete olan talebi arttırır.

– Değer pazarlamanın ikna edici gücü vardır. Tüketiciyi, ürünü almaya, üreticiyi rekabete iter.
– Değer pazarlama iş hayatının belirsizliklerini güvence altına alarak talebi olumlu yönde etkiler.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.