Kategoriler
Nedir
🔥 0 görüntülenme

Değer temelli pazarlamanın dezavantajları

Değer pazarlaması yapılmış malların fiyatları, yapılan giderlerden dolayı, değer pazarlaması yapılmayan veya markasız malların fiyatlarından daha yüksek olur.

– Değer pazarlamacılık iş ahlakını zaafa uğratabilmektedir.
– Değer pazarlamacılık bazen kırıcı ve tatsız bir rekabet doğurmaktadır.
– Değer pazarlamacılık basını olumsuz etkileyebilmektedir.

– Yapılan araştırmalar, tüketicinin mamul hakkındaki yeterli ve doğru bilgileri, sadece değer pazarlamadan edinemediğini göstermiştir.
– Değer pazarlamalar büyük firmaların, tekelci dizginlemelerine alet olabilmektedir.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.