Kategoriler
Din ve İnançlar
🔥 4 görüntülenme

Dua ederken ellerin şekli

Soru: Dua ederken ellerin şekli nasıl olmalıdır?

Cevap: Dua etme esnasında şekil bakımından asıl olanın ellerin çok az bir miktar da olsa birbirinden ayırmak, avuç içlerini yukarıya bakacak şekilde tutmak ve de onları göğüs hizasına gelecek kadar kaldırmak gerekir.  Bunun ile ilgili olarak İbn Abbas’ın rivayet etmiş olduğu bir hadis şöyledir: “Allah’a dua edildiği vakit avuçların iç kısmını açarak dua et, ellerin sırtları ile dua etme. Duayı bitirdiğinde avuçlarını yüzüne sür

Ancak bu noktada hemen belirtmeliyiz ki, her ne kadar konuyla alakalı olan hadis-i şeriflerden Efendimizin yaptığı dualarını daha çok yukarıda belirtildiği şekil ile yaptığı anlaşılsa da, hadis kitaplarında Efendimizin dua sırasında ellerini bitiştirdiğine dair çokça rivayetler bulunur. Hadis âlimlerinden biri olan Hafız el-Iraki’nin Taberani’nin Mu’cemu’l-Kebir isimli kitabında, Abdullah b. Abbas’ın şu rivayetine yer verdiğini belirtilmektedir. Bu rivayete göre İbn Abbas, Peygamber Efendimizin dua sırasında ellerini birleştirdiğini aktarılmaktadır. Ancak Iraki, bunun hayli zayıf bir rivayet olduğunu söyler.

Başka bir yönden, Efendimizin dua anında ellerini koltuk altları görünecek kadar yukarı kaldırdığına ve kimi zaman ellerini ters yönde çevirdiği ile ilişkili rivayetler bulunur. Örneğin Buhari’de bulunan Enes b. Malik’in rivayeti de, Allah Resulü’nün sürekli dua anında ellerini aynı biçimde tutmadığını gösteriyor. İlgili Hadis-i şerif şöyledir. “Resûlullah dua sırasında ellerini öyle bir kaldırdı ki, koltuk altlarının beyazlığını görürdüm.” Ahmed b. Hanbel’in ise Müsned adlı eserinde yer alan bir rivayete göre de şöyledir: “Peygamber Efendimiz, Allah’tan herhangi bir şeyin olmasını dilediği zaman ellerinin iç kısmını yukarıya doğru yöneltirdi. Ancak herhangi bir şeyden sakınacağı zaman da ellerinin içini aşağıya doğru çevirirdi.”

Sonuç kısmına değinecek olursak şunu da ifade etmeliyiz ki, dua anında ellerin tutulması tamamen teferruata ait bir husustur. Yani dua anında ellerin birleştirebilmesi yahut ayrılması konusunda bağlayıcı olan herhangi bir emrin bulunmadığı ifade edilebilir. Dolayısıyla bu tür bir meselede başka kişilerin tenkidini yapmak ya da onlarla münakaşaya girmek kesinlikle doğru olmayacaktır. 

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.