Kategoriler
Flört ve İlişkiler Kültürler ve Toplumlar
35 views

Eski Mısır’da cinsel yaşam

Başlangıçta evlilik yalnız aristokrasiye özgüydü; evlilik, mumyalanarak gömülme ve dolayısıyla öte dünyada dirilme hakkı veriyordu. Halk bu hakkı ancak M.Ö. 2000 yıllarında, büyük bir ayaklanma ile elde etti.

Evlilikte genel kural tekeşlilikti.

Mısır’ da özellikle üst tabakalarda, kadınlar evlendikten sonra bile bağımsızlıklarını önemli ölçüde korurlardı.

Mezarlıklarda aile yaşamını tasvir eden duvar resimlerini inceleyen arkeolog ve antropologlar, cinsel birleşmeyi arzuladığı zaman erkeğe giden ve isteğini belirtenin kadın olduğu ve sevişme zamanının da çoğu kez kadın tarafından seçildiği sonucuna varmışlardır. Kuşkusuz bu serf kadınlar için değil, yalnızca özgür doğan kadınlar için geçerliydi.

Evlenmemiş genç kız ve erkeklerin de belirli bir cinsel özgürlüğü vardı. Örneğin bir eski Mısır şarkısında, genç kız sevgilisini yatağına davet etmekte, bir başka şarkıda da genç bir erkek gecenin karanlık ve yalnız saatlerini sevgilisiyle paylaşmak istemekte ve onu yanına hemen göndermesi için tanrı Ptah’a yakarmaktadır.

Toplum ve aile yaşamında kadınları koruyan yasalar da vardı: damadı kızma kötü davrandığı takdirde babanın kızını geri alma ve damattan da çeyizi geri isteme hakkı vardı. Irza tecavüz de mütecaviz erkeğin iğdiş edilmesiyle cezalandırılıyordu; buna karşılık, bir başka kadının kocasını ya da küçük bir erkek çocuğu baştan çıkaran kadının da burnu kesiliyordu!

Ramses ’in sarayda iki eşi vardı ve Hititlerle barış anlaşması imzalarken Hitit kralının kızlarıyla da evlenmişti. Ve genellikle, yüksek sınıflardaki çokeşlilik siyasal nedenlere dayanıyordu. Abidos tapınağının duvarlarında Ramses’in 59′u erkek 60’ı kız 119 çocuğunun kabartma ve isimleri bulunmaktadır. Buna göre, firavunun yasal eşlerinin dışında, cariyelerinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak, yasal eşlerden doğan çocuklarla cariyelerden doğan çocuklar arasında hiçbir statü farkının bulunmadığı da bilinmektedir.

Mısır’da deneme evlilikleri oldukça yaygın bir uygulamaydı. Bunlar birkaç yıl sürer ve eşlerin anlaşamaması halinde ayrılmak isteyen tarafın belli bir tazminat ödemesiyle sona ererdi.

Eski Mısır’da karı-koca ilişkilerinin diğer eski uygarlıklara oranla oldukça şefkatli ve dostça olduğu anlaşılmaktadır. Ailelerin tasvir edildiği duvar resimlerinde ve kabartmalarda, kadın hep kocasının boynuna sarılmış olarak görülmektedir. Ancak, Mısır’da kadınlar evkadını ve anne olarak büyük saygı gördükleri halde, kurtizanlar ve fahişelere tehlikeli kişiler olarak bakılırdı.

Eski Mısır, düzene ve düzenliliğe büyük değer veren bir toplumdu. Erkekler çok genç yaşta evlenmeye teşvik edilir; üst sınıflarda, genç ve bekar erkeklerin kurtizanlarla ve fahişelerle başıboş bir yaşam sürmeleri hoş karşılanmazdı.

“Dışarıdan gelen, kentimizde tanınmayan kadınlardan korkun”; “akıllı erkek genç yaşta evlenir”; “bir kadını eş olarak aldığınızda onu besleyin ve giydirin, ona mücevherler verin ve çok şefkatli davranın, çünkü kadın bu dünyada kazanabileceğiniz en büyük servettir” türünden deyişler, Mısır’da erotik yaşantının bazı başka eski uygarlıklar kadar gösterişli ve girift olmadığı, bedensel hazzın söz gelimi Hint ve Japon uygarlıklarındaki kadar önemli bir rol oynamadığı izlenimini vermektedir.

İlk bakışta bu durumla çelişki içindeymiş gibi duran bir uygulama, erkek ve kız kardeşlerin birbirleriyle evlenmeleriydi. Bu durum, eski Mısır’ın akraba aşkı ve benzeri cinsel aşırılıkların vatanı olduğu yolunda bir izlenim yaratmıştır. Ancak bu pek doğru değildir çünkü kardeş evlilikleri sadece üst sınıflarla, hatta esas olarak firavun soyuyla sınırlı bir uygulamadır. Üstelik Mısır’da ensest’in (mahremiyle birleşme) sırf cinsel değil, daha çok dinsel ve siyasal nedenleri vardı.

Firavun hanedanında kardeş evliliklerinin daha dolaysız siyasal nedenleri de vardı. Firavunlar kimi zaman kendilerine varis olarak erkek çocuklarını değil, kızlarını seçerlerdi. Bunun nedeni, kızlarının en sevdikleri eşlerinden ya da kendi firavun soyundan gelen eşlerinden doğmuş olmasıydı. Bu durumda, erkek çocuklardan biri, tahta ortak olabilmek için kraliçe olan kız kardeşiyle evlenirdi. Kardeş evliliklerine, saray aristokrasisi içinde de rastlanırdı. Burada, mirası aynı soy içinde koruma düşüncesi de rol oynuyordu.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

“Eski Mısır’da cinsel yaşam” için 2 yanıt