Kategoriler
Din ve İnançlar
🔥 2 görüntülenme

Evlenmenin hükmü nedir?

Soru: Dinimizce evlilik halinin bir mahzuru bulunur mu? Evlenip evlenmeme durumu kişisel bir tercih olarak algılanabilir mi? Bazı kişiler evlenmemelerine sebep olarak eski dönemlerdeki bazı âlimlerin nikâhı terk etmelerini ve bekâr bir hayat yaşamalarını gösteriyorlar. O kimselerin bunları yapmaktaki amaçları neydi? 

Cevap: İslam dini evlenmeyi ve dolayısıyla çoğalmayı teşvik eden bir dindir. Bunun için Hz. Peygamber “Sevimli ve doğurgan olan hanımlar ile evleniniz. Ben kıyamet günü geldiğinde diğer peygamberler karşısında sizin çokluğunuz ile övüneceğim” buyururlar.

Yine başka bir rivayette Efendimiz “Ey gençler! İçinizden her kim evlenmeye güç yetiyorsa evlensin. Kimin evlenmeye gücü yok ise o da oruç tutsun. Zira bu durum onun için engel olacaktır. 

Evlenme olayı, hükmü bakımından değerlendirildiğinde kişilere göre değişken bir yapıda olduğu görülecektir. Ev geçindirebilecek güçte bulunup oruç ile beraber zinaya eğilimi olacağından emin olamayıp evlenmemesi durumunda kişinin zinaya düşeceğini bilen insanın kesin şekilde evlenmesi farz olur..

 Evlenmesi halinde hanımına zulmedecek bir karakteri bulunan ve aile sahibi olduğunda hanımını bakamayacağını kesinlikle bilen birisinin de evlenmesi kati surette haramdır. Sayılan bu durumlar hakkında şüphe sahibi olan birisinin evlenmesi de bu kapsamda mekruh olacaktır. Bu durumlardan hiç birisi hakkında geçerli olmayan, yani evlenmemesi halinde zinaya düşmeyeceğinden emin olan, evlenmesi halinden de ailesini geçindirebilecek bir halde bulunan kimsenin evlenmesi de sünnet sayılır.

Bazı âlim kimselerin evlenmemelerine konu geldiğinde ise, hemen belirtmek gerekir ki; aralarından bir kısımlarının evli olmamalarına bu alimlerin bekâr olmalarını gerekçe sunması kesinlikle doğru değildir. Zira bu türden bir sebeplendirme yapmadan evvel, bu alimlerin yaşamış oldukları süre zarfında niçin evlenmediklerini bilmek çok önemlidir.

Hayatlarını ilme ve bilime adamaları sebebiyle evlenmemeyi tercih eden âlim kişiler İslam dininin çok önemli bir konu olarak mevki atfetmiş olduğu nikâhı önemsemedikleri ya da caiz görmedikleri için değil ilme ve bilime mani olacağından evlenmemişlerdir. 

Evlilik olayının ilme mani olacağını işaret eden rivayetlerden bir tanesi Hz. Peygamber Efendimizin “Çocuk cimrilik ve cahillik sebebidir” şeklindeki hadisi olacaktır. İnsanlar kendisine bahşedilmiş olan çocuğa mal bırakabilmek için infakı kısar ve cimri bir hal takınır. Bu gerçek bizatihi suretle Hz. Peygamber tarafından belirtilmiştir.

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.