Kategoriler
Nedir
🔥 0 görüntülenme

Gayri nakdi krediler

Gayri nakdi kredilerde, bankadan ilk başta bir nakit çıkışı olmamakta, banka yalnızca müşteri lehine bir 3.kişiye karşı kişisel sorumluluk altına girmektedir. Böylece, bankanın örneğin müşterisi lehine kefil olduğu, garanti verdiği, borç üstlendiği, aval verdiği, kabulde bulunduğu, akretif açtığı hallerde, müşterisine kullandırdığı bir gayri nakdi kredi söz konusu olmaktadır.

Bu tür kredide, kullandırma aşamasında bankadan bir nakit çıkışı olmamakta, banka sadece kişisel bir sorumluluk altına girmektedir. Nakit çıkışı, bu kişisel sorumluluğun sonucu, bankanın bir ödemede bulunması gereği kendini gösterdiğinde ortaya çıkmaktadır.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.