Kategoriler
Nedir

Hazine-i Hassa

Padişahın şahsi gelir ve malları.

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.