Kategoriler
Nedir
🔥 0 görüntülenme

Hizmet

Hizmet fiziksel değil, değişkendir, dayanaksızdır ve en önemlisi, sunan ve sunulan kişilerden ayrılmaz niteliktedir.

İnsanlar, yaşamlarının her aşamasında değişik biçimlerde karşılarına çıkan hizmet olayı ile iç içe yaşamaktadır. İnsanlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her konuda hizmetten söz edilmektedir. Böyle bakıldığında da hizmet çok eski bir kavramdır. Ancak hizmet kavramının günlük faaliyetlerden ayrıştırılarak teknik boyut üzerinde düşünülmesi ve kavramlaştırılması oldukça yenidir. Özünde hizmet, insanların bir arada yaşamalarının kaçınılmaz bir sonucudur. Günümüzde ekonomide yapılan klasik imalat, ticaret ve hizmet biçimindeki üçlü ayrım yerine, her sektör kendini bir hizmet örgütü olarak konumlandırmayı seçmektedir. Bu yüzden hizmet kavramının tam olarak ifade edilmesi, net bir tanım yapılması güçleşmektedir.

Çünkü hizmet kavramı alışılmamış ölçüde karmaşık olup, katma değerin, nispi fiyatların ve elle tutulmazlığın ölçülmesi; hizmet uğraşlarının, ara tüketim ve nihai hizmet tüketiminin tüketicinin üretimdeki rolünün tanımlanması ve birçok işlemin yegane geri döndürülemez oluşu gibi bir çok sorunu içermektedir. Bu yüzden belirli bir metodun içine konulması zorlaşmaktadır.

Bugüne kadar hizmetle ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Örneğin; Philip Kotler, hizmeti doyum ya da yarar sağlamaları için bir bedel karşılığında tüketicilere sunulan aktiviteler olarak tanımlamaktadır.

Dibb, insanların ve makinelerin kullanıma sundukları elle tutulamayan ürünler olarak tanımlamaktadır.

Hizmet; zaman, yer, biçim ve psikolojik yararlar sağlayan olumlu etkinliktir.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.