Kategoriler
Nedir
🔥 3 görüntülenme

Hizmetin özellikleri

Çeşitli şekillerde tanımlanan hizmet kavramına bakıldığında ayırt edici bazı özellikleri ortaya çıkmaktadır: Hizmetler elle tutulamaz; hizmetin satın alındıktan sonra tüketicinin kullanım hakkını, edineceği tecrübeyi ya da tüketimi anlatır. Daha öncede belirtildiği gibi hizmetler elle tutulamayan, koklanamayan soyut unsurları ifade etmektedir.

Hizmetler eşzamanlıdır; hizmetlerin üretimi ve tüketimi aynı zamanda gerçekleşmektedir. Örneğin, bir restoranda servis çalışanı yemek hizmetini konuğa sunarken konuk da bu hizmeti aynı anda tüketmektedir.

Hizmetler heterojen yapıya sahiptir; böyle bir yapıya sahip olmasının sebebi hizmet sunan personelden belirli bir düzeyde davranış tutarlılığı yani standart bir davranış kalitesi düzeyi sağlamasını beklemenin mümkün olmamasıdır. Hizmetler dayanıksızdır; hizmetlerin ilerideki dönemlerde de kullanılmak üzere stoklanması oldukça zordur. Özellikle ulusal ve uluslar arası pazarlarda karşılaşılabilecek talep dalgalanmaları bu özelliğin önemini bir hayli artırmaktadır.

Hizmetlerin sahiplik özelliği; herhangi bir ürünü satın alarak o malın sahibi konumunda olurken, hizmet sektöründe ise ancak o hizmetten belirli bir süre için yararlanılmaktadır.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.