Kategoriler
Nedir
🔥 0 views

Kadı

İslam hukuku olan şeriat’a göre hüküm veren yargıç.

Tanzimata kadar askeri davalarla devleti ilgilendiren davalar hariç tüm davalara bakmışlardır. Tanzimattan sonra ise yalnızca evlenme, boşanma, nafaka ve miras davalarına bakmışlardır.

Kadılık müessesesi medeni kanunla kaldırılmıştır.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.