Kategoriler
Nedir

Kazasker

En yüksek ilmi rütbe, günümüzün adalet bakanı.

İmparatorluğun Asya ve Avrupa bölümlerindeki kadıların başı (Rumeli Kazaskeri, Anadolu Kazaskeri.)

Kadı ve müderrislerin atama ve tayin işleri ile ordu mensupları ile ilgili davalara ve devleti ilgilendiren davalara bakmaktan sorumlu olan kişi.

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.