Kategoriler
İş ve Finans

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde iş sözleşmesinin son bulması halinde işçiye her geçen tam yıl için işverence 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı = günlük ücret X çalışma süresi X30 olmaktadır.
Kıdem  tazminatı  hesabı  işçinin  son  aldığı  günlük  brüt  ücretin  net  tutarı üzerinden  yapılır.  Belirli dönemleri kapsayan ücret eklentileri şeklindeki ödemelerde  ise  (ikramiye  gibi),  iş  sözleşmesinin  son bulduğu tarihten itibaren geriye doğu son bir yıl içinde ödenmiş tutarı esas almak gerekir.

İşçiye parça  başı,  akort veya yüzde  usulü  gibi sabit  olmayan ücret ödendiğinde; son  bir yıllık  sürede ödenen ücretin, bu sürede çalışılmış günlere bölünmesi ile bulunacak ortalama ücret, kıdem tazminatı hesabına esas alınır.

Son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapılırsa,  tazminata  esas  ücret, işçinin   işten   ayrılma    tarihi    ile  zammın  yapıldığı  tarih  arasında alınan ücretin aynı sürelerde çalışılan günlere bölünmesiyle bulunur. Kıdem tazminatı hesaplanırken aynı kıdem süresi için birden çok ödeme yapılamaz.

Bir cevap yazın