Kategoriler
Din ve İnançlar
🔥 0 views

Kur’an

Kur’ân (Arapça: القرآن / el-kur’ân), İslâm dininin ana kitabıdır. İslam hukukunun (şeriat) oluşturulmasında hadis ile birlikte yorumlanır ve Müslümanlar ibadetlerinde ondan çeşitli bölümleri okurlar.

Müslümanlara göre, Kur’an âyetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed‘e vahiyler halinde indirilen bir kutsal kitaptır.

Müslümanlar, Kur’ân, İncil, Tevrat ve Zebur’u Allah tarafından insanlara gönderilen kutsal kitaplar olarak tanımlarlar.  Bu sebeple Kur’ân’da diğer kitaplardaki bazı anlatımların benzerlerinin olması doğal karşılanır. Ayrıca, diğer üç metinin sonradan tahrif edildiği, ancak yeryüzüne indirilmiş son kutsal kitap olan Kur’ân’ın Kıyamet’e kadar Allah tarafından korunacağına inanılır. İslam inancında, Kur’ân, Muhammed’in en önemli mucizesi ve onun gerçek bir peygamber olduğunun kanıtı olarak görülür. Ayrıca, ilk insan ve ilk peygamber olduğuna inanılan Adem’den itibaren gönderilen ilâhî mesajların tamamlayıcısı kabul edilir.

Kur’ân’ın mucize olduğu inancı

Müslümanlar arasında Kur’ân’ın harf, kelime sayıları, anlatım özellikleri, gelecekten ve bilimsel keşiflerden haber verme gibi değişik alanlarda büyük mucize örnekleri sergilediğine ve Kur’ân’ın bu sebeplerle taklit edilemeyeceğine inanılır. İ’caz-ül-Kur’ân ilmi, Kur’anı dil, anlatım gibi estetik yapısını ilgilendiren konuları araştırır, mucize oluş iddialarını ve bunun dayanaklarını inceler.

Ebced hesabı ve rakamsal yorumlar

Ebced hesabında Arap alfabesindeki her harfe sayısal bir değer atanır ve böylece yazılar sayısallaştırılır. Ebced hesabı, Kur’ân metninlerine uygulanarak ayetlere yeni anlamlar yüklenmiştir.

Mesela: Arapçada demiri ifade eden Hadid kelimesinin ebced hesabıyla değeri 26’dır. 26, demirin atom numarasıdır. Ayrıca belirlilik ekiyle birlikte (El-Hadid) kelimenin ebced karşılığı da 57’dir. Bu da demirin durağan izotoplarından birinin kütle numarasıdır. Kur’ân’da demirden bahseden sure Hadid Suresi Kur’ân’ın 57. suresidir.

İddialara göre Kur’ân’da geçen bazı sözcüklerin tekrarları şu şekildedirBu iddialara karşı çalışmalar ve eleştiriler de bulunmaktadır.

  • Gün kelimesi 365 defa, günler kelimesi 30 defa, ay kelimesi 12 defa geçmektedir.
  • Deniz kelimesi 32 defa, kara kelimesi 13 defa geçmekte ve bunların her birinin, toplamları olan 45’e oranı, yaklaşık olarak yeryüzündeki kara ve deniz oranlarını göstermektedir.
  • Dünya-ahiret, melek-şeytan, iman-küfür, yaz-kış gibi bazı karşıt kelimeler eşit sayıdadır.
  • Buna karşılık Affetmek kelimesi ceza kelimesinin iki katı sayıda, zenginlik kelimesi fakirlik kelimesinin iki katı sayıda ve yine iyilerkelimesi kötüler kelimesinin iki katı sayıdadır.
Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.