Kategoriler
Nedir
🔥 1 görüntülenme

Mehmed Âkif Ersoy

Mehmed Âkif Ersoy, millî şair, özü sözü bir dava adamı. İstanbul’da doğdu. Medrese hocası olan babası, doğumuna ebced hesabıyla tarih düşerek ona Rağıyf adını verir, ancak bu yapma kelime anlaşılmadığı için çevresi onu Âkif diye çağırır. İyi bir eğitim alan Âkif, şiire yatkınlığı, Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca bilgisiyle dikkat çeker.

Burdur mebusu sıfatıyla TBMM’ye seçilir. Meclisin bir İstiklâl Marşı güftesi için açtığı yarışmaya katılan 724 şiirin hiçbiri uygun bulunmayınca, Maarif vekilinin ricası üzerine 17 Şubat 1921’de yazdığı İstiklâl Marşı, 12 Martta Birinci Meclis tarafından kabul edilir. Sakarya Zaferinden sonra kışları Mısırda geçiren Mehmed Âkif, yeni kurulan sisteme kendini yakın hissetmez ve Mısırda yaşamaya karar verir. Orada Türk dili ve Edebiyatı müderrisliği yapar. Bu gönüllü sürgün hayatı sırasında hastalığa yakalanır ve yurdunda ölmek isteğiyle İstanbul’a dönerek 27 Aralık 1936’da rahmet-i Rahmâna kavuşur.

“Allaha dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol! – Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.” -Mehmed Âkif Ersoy

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.