Kategoriler
Din ve İnançlar

Mektûbât-ı Rabbani’de yer alan bazı terimlerin anlamları

Üstadın Mektubat adlı eserinde yer alan, bize yabancı gelen bazı kelimeleri, anlamları ile bu konu başlığının altına toplayacağım. Burada bahsedilen Mektubat, İmâm-ı Rabbânî hazretlerine ait kitapdır.

Mebde-i Teayyün:

İlâhî kemâllerin, yüksekliklerin ilm-i ilâhîde başlangıcı ve ilk kaynağı.

  • Allahü teâlâdan gelen feyzler, nîmetler hep mebde-i teayyünden gelir. (İmâm-ı Rabbânî)
  • Mebde-i teayyün âşık ile ma’şûk arasında berzahtır (yâni köprüdür) (M. Ma’sûm)

Muhbir-i sâdık

Hep doğru söyleyici, doğru haber verici mânâsına Muhammed aleyhisselâm.

  • Muhbir-i sâdık aleyhi minessalevâti etemmühâ buyurdu ki: “Kıyâmet günü, şehîdlerin kanını, âlimlerin mürekkebi ile tartarlar. Mürekkeb ağır gelir.” (İmâm-ı Nevevî)
  • Muhbir-i sâdık ne bildirdi ise ve Ehl-i sünnet âlimleri rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmâ’în kitablarında ne yazdı ise onları yapmağa canla-başla çalışmalıdır. (İmâm-ı Rabbânî)
  • Muhbir-i sâdık Muhammed aleyhisselâm; “Helekel müsevvifûn.” buyurdu. Yâni; “Sonra yaparım diyenler helâk oldular.” (İmâm-ı Rabbânî)

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Bir cevap yazın