Kategoriler
Nedir
🔥 0 views

Mevkufat

Bir zaman için tutulup alı konulmuş olan mal yada para. Bir şeyin gelirinden artıp hazineye mal edilen para.

Bu görevi yerine getiren kişilere de mevkufatçı denirdi.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.