Kategoriler
Din ve İnançlar
🔥 0 görüntülenme

Miraç’tan önce nasıl ibadet yapılıyordu?

Soru: Miraç’tan önce nasıl namaz kılınır ya da ibadet nasıl edilirdi?

Cevap
: Namaz, hicretten yaklaşık bir buçuk yıl önce Mi’rac yani İsrâ gecesinde farz kılınmıştır. Enes b. Mâlik tarafından rivâyet edildiğine göre özet olarak şu şekildedir:

“Hz. Peygamber Efendimizden aktarılanlara göre İsrâ gecesi en başta namaz elli vakit olacak şekilde farz kılındı. Sonra bu sayı azaltıldı ve günde beş vakte kadar düşürüldü. Ardından şöyle seslenildi: ‘Ey Muhammed, şüphesiz tarafımız nezdimizdeki söz hiçbir değişikliğe uğramaz. Senin için farz olan bu beş vakit namaz, elli vakit namaz karşılığıdır.’

Beş vakit namaz Müslümanlara farz kılınmadan önce, Hz. Peygamber Efendimizin ibadet şekli Cenâb-ı Hakk’ın tarafından yaratılanları düşünmek ve Allah’ın yüceliğini tefekkür etmek biçimindeydi.

Diğer yandan ilk inen emirlerden de biri “namaz” ile alakalıydı. Mukatil bin Süleyman der ki: Allah, İslâm’ın ilk zamanlarında, namazı sabah iki rekât ve akşam iki rekât olacak şekilde indirdi. “Rabbini şükür ile sabah akşam tenzih et.”ayeti bunun delilidir.

İbn Hacer anlatır ki: “Efendimiz ve ashabının Miraç’tan önce namaz ibadetini yerine getirdiği kesindir. Ancak beş vakit namazdan daha önce başka bir sayıda namazın farz kılınıp kılınmadığında ihtilaf meselesidir. Güneş doğmadan ve henüz güneş batmadan önce kılınıyor olan namaz vardı denilir.

İbn Hişam aktarıyor: Efendimiz ve ashabı namaz zamanı geldiğinde dağ yollarına doğru gider, namazlarını tamamen halktan gizli şekilde kılarlardı. Bir defasında Ebu Talib, Resûlullah ile oğlu Hz. Ali’yi namaz kılarken görmüş, bu konuda onlara, durum net biçimde ortaya çıkıncaya dek sebat etmelerini tavsiye etmiştir.

Müderris Tahirü’l-Mevlevi şöyle aktarıyor, risaletin ilk zamanı Cebrail aleyhisselâm’ın, Hz. Peygamber’e imam olacak şekilde Beyt-i Mükerrem civarında sabah namazını kendi kıldırdı. Peygamber efendimiz,  aynı günün akşamında namazını Hatice annemiz ile beraber kılmış ertesi gün bu cemaate Hz. Ali de eklenmiştir. Bu demek oluyor ki; Tevhid’in hakikatini Müslümanlığa ve dolayısı ile insanlığa tebliğ etmekle görevlendirilen Peygamber efendimizin ilk icraatı namaz olmuştur.

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.