Kategoriler
Haber Akışı
🔥 0 görüntülenme

Misafire İkram Rızkı Eksiltmez

Naklederler ki babası Ebû İshak Şehriyâr Kâzerûnîye [kuddise sırrıhû]:

– Sen fakir bir kişisin, gelen her misafiri ağırlama gücüne sahip değilsin, sonra bu işte acziyet göstermiş olmayasın, demiş; ama şeyh hiçbir şey söylememişti. Derken ramazan ayında misafir bir cemaat geldi, evinde de hiçbir şey yoktu, akşam yaklaşmıştı, âniden bir kişi içeri girdi, bir yük ekmek, muz ve incir getirdi ve,

– Bunu dervişlere ve misafirlere harca, dedi. Şeyhin babası bu manzarayı görünce bir daha onu kınamadı, gönlü rahatladı ve dedi ki:

– Gücün yettiğince halka hizmet et, çünkü Hak Teâlâ seni yalnız bırakmayacaktır!

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.