Kategoriler
İş ve Finans
🔥 0 views

Nazım hesaplar

Nazım hesapların İngilizce karşılığı “off-the-balance-sheet accounts” olup bilançoda aktif ve pasif sınıfına girmeyen ve bilançoya net niteliğinde kayıt olan hesaplardır.

Örneğin, bir müşteri lehine bir teminat mektubu verildiğinde henüz bir borç-alacak ilişkisi doğmuş olabilir. Ancak, banka bu teminat mektubunun tazmini nedeniyle bir ödemede bulunursa kıymet hareketi ortaya çıkar. Diğer işletmeler gibi bankalar da; varlıklarında, bazı koşulların yerine gelmesi halinde, değişiklik yapabilecek işlemleri nazım hesaplarla izlerler. Bu tür işlemler bankalarda diğer işletmelere göre daha yoğun olarak gerçekleştirilir.

Nazım hesaplar gerçek aktif ve pasifi ifade etmediklerinden aynı anda hem borçlu hem de alacaklı olabilirler. Başka bir ifadeyle, muhasebe tekniği açısından her zaman çift taraflı olarak muhasebeleştirilirler. Söz konusu işlem sonuçlanınca da, yine ters kayıtla kapatılırlar.

Nazım hesaplar, hatırlatıcı hesap olmalarının yanı sıra, gerçek bir aktif veya pasif hesap olmamaları nedeniyle birbirleriyle karşılıklı olarak çalışırlar ve yine ilgili işlemin sonunda karşılıklı olarak çalışarak kapanırlar.

Başka bir ifadeyle, mali karakterde olmayan dolayısıyla, bilanço unsurlarını etkilemeyen bazı olayların unutulmaması için kayıtlar içinde gösterilmesi istendiğinde, bilanço eşitliğini bozmaması için aynı kayıt içinde borçlandırılıp, alacaklandırılan hesaplardır.

Dönem sonlarında nazım hesaplar teker teker kontrol edilerek, nazım hesap kullanmayı gerektiren nedenler ortadan kalkmış olmasına rağmen bu hesaplar halen görünüyorsa başka bir ifade ile henüz kapatılmamış ise ters madde kullanılarak hesaplar kapatılır. Nazım hesap kullanılmasını gerektiren durum devam ediyorsa kayıtlara dokunulmaz, yapılamaz herhangi bir işlem yoktur.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.