Kategoriler
Nedir
🔥 0 views

Perakendecilik

Perakende satış , ürünlerin bir işletme aracılığıyla tek tek ya da küçük miktarlarda tüketiciye satılmasına dayanan satış biçimi.

En geniş anlamıyla  takasla  birlikte başladığı söylenebilir. Daha dar anlamda ticari bir etkinlik biçimini kazanması ise seyyar satıcıların ürünlerini dolaşarak sattığı ve ilk pazaryerlerinin kurulduğu birkaç bin yıl önceye değin uzanır.

Öteki birçok işte olduğu gibi yoğun bir rekabete dayanan perakende satış sektöründe işyerlerinin kapanması oldukça sık görülür. Asıl rekabet fiyat düzeyinde ortaya çıkarsa da satış yerinin uygunluğu, ürünlerin seçimi ve sergilenmesi, işyerinin çekiciliği gibi fiyat dışı öğelerle güvenilirlik, tanınmışlık gibi etkenler de önemli rol oynar.

Rekabetin perakendicilikteki alışılmış ürün sınıflamalarını yıkması nedeniyle, işyerlerinin büyük çoğunluğu adlarının çağrıştırdığı alanların dışında da bir dizi ürün sunar.

Perakendicilikte  internet  üzerinden satış, satış makineleri, belli malda ya da alanda uzmanlaşmış mağazalar, büyük mağazalar, süpermarketler ve indirimli satış mağazaları gibi çok değişik perakende satış biçimlerinin ortaya çıkmış olmasına karşın, perakendiciliğin özü temelde değişmemiştir. Bu da uygun malın, uygun yerde, çekici ve göz alıcı bir biçimde sunularak uygun fiyata satılmasıdır.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.