Kategoriler
Nedir

Reis-ül ûlema

Şeyhülislamlık dairesinde ilmiye sınıfının başı olan memur.

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.