Kategoriler
Nedir Okullar ve Eğitim
🔥 1 view

Taban aritmetiği

İki basamaklı bir (ab) sayısı 10a+b şeklinde, üç basamaklı bir (abc) sayısı 100a+10b+c şeklinde, dört basamaklı bir (abcd) sayısı 1000a+100b+10c+d şeklinde çözümlenir ve basamak sayısı arttıkça bu durum benzer şekilde devam eder.

Görüldüğü gibi, herhangi bir (abc…) sayısının yazılmasında kullanılan rakamla, 10 sayısının kuvvetleri ile çarpılarak değerlendiriliyor.

İşte burada bu şekilde bir görev üstlenen 10 sayısına “sayı tabanı” ya da sadece “taban” adı verilir.

Dünya genelinde kullanılan sayı sisteminin tabanı 10’dur.

(abcde)x sayısında (x taban olmak üzere) x>{a,b,c,d,e} kuralı vardır.

x tabanındaki sayının basamak değerleri toplamına bu sayının çözümlenmiş şekli veya 10’luk tabana çevirme denir.

x tabanında yazılan (abcde)x sayısının a,b,c,d,e rakamlarının her biri x ten küçüktür.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.