Topic

Bahar getiren

Bahar getiren yazı dizisi.

Bahar getiren: Nikotin ruhlu adamların öyküsü?

Söylenen sözleri duymaktayım, garip bir şeyler var bende söylenmeyeni dahi işitmekteyim. Ve dahi görmekteyim insanın yüzündeki memnuniyetsizliği. Rabbine karşı nankörlükte sınır tanımadığı halde istekleri bitip tükenmeyeni de bilmekteyim. Geçte olsa anlıyorum yavaş yavaş hiçbir işimin yolunda gitmeyeceğini. Halbuki çocukken etrafımdaki insanlar benden ne kadar da umutluydular. Kendi ailem dışında. Ben
2 min read

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe