Topic

Devlet ve Politika

A collection of 86 issues

II. Dünya Savaşı neden başladı?

Almanya hakkını aradı. 2. Dünya Savaşının başlama nedeni olarak genellikle Nazi Almanya'sının yayılmacı politika izlemesi gösterilir. Yani bütün suç Almanya'nın üzerine yıkılır. Gerçeği ise duruma Almanya tarafından baktığımız zaman görürüz. Birinci Dünya Savaşında kaybeden devletlere uygulanan yaptırımlar çok ağırdır ve altından kalkılamayacağı biline biline bu yaptırımlar bu devletlere dayatılmıştır. Dolayısıyla
1 min read

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe