Sieg Heil

Sieg Heil, zafere selam kelimesini ifade eden bir Almanca sözcük grubu olmakla birlikte nasyonal sosyalist literatürde Yaşasın zafer! anlamına da eşdeğerdir. Nazi Almanyası’nda, siyasal toplanmalarda ortak bir çağrıydı. Birisini karşılamak için Hitler selamını vererek Heil Hitler demek Nazi Almanyası’nda gelenekseldi. Savaşa ait propaganda film ve posterlerinde bolca kullanılmıştır.

Nürnberg’de olanlar gibi mitingler için Sieg Heil Sieg Heil diye binlerce kişi coşkuyla bağırırdı. Çoğunlukla bir Nazi subayı bir mikrofona Sieg diye bağırır ve kalabalık Heil ile cevaplardı ve bunun birkaç tekrarı olabilirdi. Böyle toplanmalarda çoğunlukla Sieg Heil gamalı haç ile beraber sloganı taşıyan pankartlarla bir gösterisi vardı. NSDAP (Nazi Partisi), Sieg Heil 1933 yılında bir toplu iğne rozetini bir zafer çelengi, gamalı haç ve sözcüklere yaptı.

Sieg Heil sloganı genelde Joseph Goebbels’in icadı olduğu düşünülmektedir. Ancak Harvard Üniversitesi’nin Amerikan futbolu takımının şarkısı olan Harvard Fight Song ‘u besteleyen ve daha sonra 1933’e kadar Hitler’e yardım eden “Putzi” lakaplı Ernst Hanfstaengl, SA ve Hitler Gençliği’nin marşılarının patern lerinin Harvard Fitht Song ‘dan alındığını ve Sieg Heil sözcüğünü kendisi tarafından icat edildiğini iddia etmektedir.

Günümüzde Almanya’da bu sloganı kullanılması ve yazılı olarak dağıtımı yasaktır ve 3 yıla kadar hapis cezası vardır.

Kültürel etkiler


  • Japon animelerden Kidō Senshi Gundam’da yer alan Zion Kōkoku (ジオン公国; Zoen Dükalığı) tarafından Sieg Zion sloganı kullanıldı.

Strasserizm

Strasserizm (Almanca: Strasserismus ya da Straßerismus), nasyonal sosyalizmin, Yahudi düşmanlığı ve anti-kapitalizm temelinde ulusal yeniden doğuşu hedefleyen, daha radikal, kitlesel eylem ve işçi tabanlı bir form oluşturması çağrısında bulunan bir koludur. Neo-Nazizm’in günümüzdeki düşünce yapılanmasını oluşturur. Adını Gregor ve Otto Strasser adlı iki Nazi kardeşten almıştır. Adolf Hitler‘le olan siyasal karşıtlıkları, 1930’da Otto Strasser’in Nazi Partisi‘nden ihracına, 1934’te Gregor Strasser’in Uzun Bıçaklar Gecesi’nde öldürülmesine neden olmuştur.

Ari ırk

Ari ırk Hint-Avrupa dillerini kullanan Hindistan‘dan Batı Avrupa’ya Kadar olan bölgede yaşayan halkların çoğunu ortak bir ırk kabul eden kavramdır. Ari ırk teorisine göre Avrupalı olan bu kavim tarih çağlarının başında Hindistan’ı istila etmiş ve bugün Hindistan’daki kast sistemi, ve yerel din bu istila sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak 2009 yılında sonuçlanan ve Harvard, MIT gibi ABD‘nin önde giden üniversiteleri tarafından yürütülen ortak bir genetik araştırma sonucunda bu sosyal gruplar arasında genetik büyük farklar saptamanın imkânsız olduğu, dolayısıyla da kast sisteminin böyle bir istilanın ürünü olmadığı anlaşılmıştır.

Ari ırk teorisi siyasi boyutta ilk defa Hindistan’ın İngilizler tarafından işgali sırasında desteklenmiştir. İngilizler işgali haklı çıkarmak için Hindistan’ın zaten eskiden Avrupalı bir kavim olan Ariler tarafından istila edildiği yönündeki bu iddiaları savunmuştur. Siyasi anlamda aryosofi, Almanya‘da Adolf Hitler döneminde zirveye ulaşmıştır. Daha sonra Nazi Almanyası’nın çöküşüyle bu akım büyük ölçüde zarar görmüştür ancak dünyada bir kısım ırkçı gruplar tarafından halen desteklenmektedir.