Kategoriler
Din ve İnançlar
🔥 8 görüntülenme

Bıyıkların yan tarafı siballer

Soru: Bıyık kısımlarının dudakları kaplayacak veya geçecek biçimde uzatılmaması malumdur. Ne kadar kısa olması gerektiği ise her zaman tartışılmıştır. Ancak değinmek istediğim konu bıyıkların yan tarafı yani siballer. Bunların hükmü nedir?

Cevap: Alim kimseler, sibal kısımlarının sakaldan mı yoksa bıyıktan mı olduğu hususunda ihtilaf ettiler. Zaten olayın can alıcı noktası da burasıdır. Bu kısım bıyıktan ise kısaltılması gerekli, olacaktır. Ancak sakaldan ise kısaltılmaması sorun teşkil etmez. İbn-i Hacer “Bıyıklar, üst dudağın üstünde biten kıllardır. Sibal ise bıyıkların yanlarında ihtilaf edildi. Bazısı bıyıktandır ve de kısaltılması gerekir, bazısı da sakaldandır dedi.” İmâm Mâlik ise bu husus hakkında siballerin sakaldan olduğuna hükmeder ve delilini soranlara şu cevabı verir: “Zeyd ibni Eslem bana haber getirdi, Hz. Ömer kızdığı zaman bıyıklarını kıvırırdı

Irâkî ise İmâm Gazâlî’den şunu belirtir: “Bıyıkların yan kısımları olan siballeri kesmekte bir beis yoktur. Hz. Ömer de bunu böyle yapmıştır, çünkü sibal kısmı dudağı örtmez ve yemekler de onlarda takılı kalmazlar zira onlar ağız kısmına ulaşmazlar.

Keşmîrî Hazretleri, Hz. Ömer’in amelini açıklarken buyuruyor ki: “Selefimizin adeti siballeri kesmek olmuştur. Ömer’in sibal kısımlarını uzattığı nakli ise ondan başkasının burayı uzatmadığının delili niteliğindedir. Lakin bu durum, şu habere de ters düşer: “Seleften bazı kimseler, siballeri uzatırdı.

Konuya bir de şu zaviyeden bakmak mümkün olacaktır. Hanefiler, siballeri bıyık kısmından saydıklarına göre siballeri kaşlar kadar uzatmak mübah olacaktır, zira bıyıkları kaş miktarı kadar uzatmak caiz görülmüştür. Böylece Hz. Ömer’in sünnetine de bir nebze mukarenet sağlanmış olacaktır.

Bunun yanında Hanefi ulemasından, savaş esnasında düşmana karşı güçlü gözükmek amacıyla bıyıklarının bir miktar uzatılabileceği hakkında çeşitli fetva verenler bulunuyordu. Bu fetvayı referans alarak şu türlü bir iddiada bulunmak akıldan çok da uzak sayılmayacaktır; İslam düşmanlarının oldukça çok bulunduğu günümüzde, onların sayıca ya da kudret bakımından sık oldukları yerlerde bunlara güçlü görünmek için siballerin uzatılması mümkün olabilir.

Yine de takvaya en uygun olan şey, her türlü ihtilaftan kaçmak olacaktır.