Kategoriler
Nedir
🔥 0 görüntülenme

Tekdüzen hesap plânının hazırlanma amacı

Türkiye’de faaliyet gösteren ve gösterecek olan tüm bankalar için muhasebe kayıtları ve mali raporlama açışından tekdüzen sağlamak.

Bankalarca hazırlanacak olan, genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na uygun tek tip bilanço ve kâr / zarar tablosunun doğrudan Tekdüzen Hesap Plânının numaralama sistemine dayanarak kolayca üretilmesini sağlamak.

Bankaların denetim ve gözetimi için,gerekli olan bilgilerin mümkün olduğu kadar dogrudan ve sağlıklı olarak Tekdüzen Hesap Planından alınmasını sağlamak.

Tekdüzen Hesap Planının her banka tarafından kendi faaliyet özelliklerine göre kolayca kullanılabilmesini sağlamak, amacıyla bilgisayarlı ortama uygun, programlamaya, sınıflandırmaya ve analize kolayca cevap vermek için gruplandırılmış ve desimel olarak altı haneli ve üç seviyeden oluşturularak hazırlanmıştır.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.