Kategoriler
Nedir
🔥 2 görüntülenme

Tekdüzen Hesap Plânının özellikleri

Tekdüzen Hesap Planı Türkiye’de halen faaliyetlerini sürdüren tüm bankaların ihtiyacına mümkün olan en üst düzeyde cevap verecek şekilde hazırlanmıştır. Buna rağmen, bankaların fonksiyonları ve türleri açısından göstermekte oldukları büyük farklılıklardan dolayı bazı hesapların detayına girilmemiştir.

Tekdüzen hesap planının hazırlanmasında göz önünde tutulan en önemli özelliklerden biri de gözetim sistemi ve istatistiki amaçlarla bankalardan elde edilecek bilgilerin hepsinin Tekdüzen hesap Planına konmamasıdır. Bu yöntem Tekdüzen Hesap Planını pratik ve uygulanabilir hale getirmektedir.

Bununla beraber, bankalardan elde edilecek bilgilerin sağlığı ve doğruluğu açısından,Tekdüzen Hesap Planından üretilmeyen bilgileri elde etmek için bankalara veri tabanı oluşturmaları hususu önerilmektedir. Bankalar, denetim ve gözetime yetkili kuruluşlara gönderecekleri raporlama paketinde, Tekdüzen Hesap Planından üretemeyecekleri bilgileri, veri tabanından kolayca üretebileceklerdir.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.