Kategoriler
Nedir
🔥 0 görüntülenme

Teminat mektubu

Teminat mektubu, bankaların yurt içinde ve yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler lehine; bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi ve benzeri konularda muhatap kuruluşa hitaben verdikleri ve söz konusu taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda ilk yazılı talepte mektup tutarının kayıtsız şartsız ödenmesi taahhüdünü içeren garanti sözleşmesidir.

Teminat mektupları, mektupta garanti edilen işin yapılmaması (riskin doğması) halinde nakde çevrilir. Teminat mektupları uygulamasında bankalar faiz yerine yaptıkları hizmet karşılığında müşterilerden komisyon alırlar.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.