Kategoriler
Kimdir
🔥 3 görüntülenme

Thomas Carlyle

Thomas Carlyle (1795-1881), Sanayi Devrimi İngiltere’sinin kayıtsızlığını ve sosyal adaletsizliğini kınamasıyla, Viktoryan yazarlar arasında adeta bir Eski Ahit elçisiydi. İskoçya’nın bir köyünde doğmuştur. Alt sınıfa mensubu olması, onun yoksulluğa dair gerçekleri devrin diğer yazarlarının sahip olmadığı bir hassasiyetle kavramasını mümkün kılmış, İskoçya’nın yerel demokratik okul sistemi ise kendisine iyi bir eğitim almasını sağlamıştır.

Birçok konuda, özellikle de Goethe, Novalis ve Fichte’nin Alman romantik düşüncesine etkileri üzerine yaptığı okumalar çocukluğunun dogmatik Kalvenizm inancını yitirmesine yol açmış olsa da Kalvenist dürüstlüğünü asla terk etmemiştir. Bu tavrı onun İngiltere’nin toplumsal koşullarını ateşli bir şekilde eleştiren bir yazar olmasına yol açmıştır. 1843’te yayımlanan Geçmiş ve Bugün [Past and Present] adlı eseri, “bırakınız yapsınlar” dogmasına inancın körelttiği vicdanları uyandırmıştır. Aşağıda sunulan seçki, Carlyle’nin İngiltere Sorununun Koşulları [The Conditions of England Question] adlı analizini ve işçi sınıfının durumunu geliştirme adına yapıldığı halde, tüm çabaları felce uğratan “para hırsının asıl gerçeği”ni nasıl itham ettiğini göstermektedir.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.