Kategoriler
Devlet ve Politika Kimdir

Tmsf Nedir? Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Bankalardaki tasarruf mevduatı ve katılım fonuna sahip olanların hak ve menfaatlerini korumakla görevli olan kurumlara tmsf adı verilir. Tmsf( tasarruf mevduatı sigorta fonu) adını 2001 yılındaki ekonomik kriz sonucunda bankaların batması sonucu tasfiye işlemi ve mudiler tarafından isyan sonuçlarında duyulmaya başlamıştır.

Son zamanlarda devlet aracılığı ile el konulan şirketlere yönelik haberlerde ise adı sık bir şekilde duyulmaya başlamıştır. TMSF hangi amaçlar ile kurulmuştur ve ne gibi yetkilere sahip olduğunun cevaplarını vermek gerekirse; mevduat ve katılım fonları sigortalamalarının yetkili olarak tüzel kişiliğini sürdüren kurumdur. Mevduat veya katılım bankalarının faaliyet izinlerinin kaldırılması halinde hak sahiplerine yapılacak olan gerekli ödemelerini garanti altına alan TMSF, son zamanlarda el konulan ve tasfiye edilen şirketler ile oldukça gündeme gelen bir yapılanmalıdır.

2 Eylül 2016 tarihli ve 674 sayılı kanun hükmünde kararname çerçevesinde yayınlanarak kayyumların görevleri devralıp tasfiye satış işlemlerini gerçekleştirebilecek olan kurumdur. Kanun hükmünde kararname ile yeni görev ve yetkiler ile birlikte TMSF son zamanlarda ise yoğun bir tasfiye ve satış trafiğini üstlenmektedir. 22 Temmuz 1983 tarihli ve 70 sayılı kanun hükmünde kararname ile birlikte tüzel olarak kişilik kazanmış bir kurumdur.

Uzun seneler merkez bankası aracılığıyla yönetilerek daha sonra Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. Görev ve yetkileri ise 5411 sayılı bankacılık kanunu ve ilgili hükümler ile belirlenmiştir. Mevduat ve katılım fonu olarak ülkemizde faaliyet gösteren bu kurum yerli ve yabancı bütün kredi kuruluşları ile birlikte merkezi yurt dışında yer alan kredi kuruluşlarının ülkemizdeki şubelerinde yer alan mevduat ve katılım fonlarıyla birlikte sigorta sistemi dâhilindedir.

Kendisine devredilen bankaların yönetimini üstlenerek banka yapılandırılmasının güçlenmesi veya yeniden yapılanması gibi görevleri üstlenir. Bankalardaki mevduatların sigortalanması, fon takibi ya da gerekli durumlarda fonların yönlendirilmesi ile el konulmuş bankalardaki mevduat sahiplerine haklarının geri ödenmesi veya tasfiye ve satış işlemleri icrası gibi görevleri de yer almaktadır.

Tanım ve görevler hususunda genel bir tanımlama olarak TMSF açıklamasını yapacak olursak 5411 sayılı bankacılık kanununun 85. Maddesine göre düzenlenmiştir. TMSF kredi kuruluşları ya da katılım bankaları aracılığı ile tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait olan fonların sigortalama işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Mevduat ve fonların kapsamında tutarları belirleyerek riskli sigorta primi tahsil zaman ve şeklini belirlemektedir. Faaliyet iznine son verilen katım bankalarındaki mevduat ve katılım fonlarının sigortalı kısımlarını hak sahiplerine geri ödemesini yapar.

Kredi kuruluşlarının fona devredilmesi ile birlikte devir, satış ve birleştirme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Faaliyet iznine son verilen bankaların yönetim ve denetimini kendine alarak iflas ve tavsiye işlemlerini yürütür. Fona ilişkin adli, idari veya icra takiplerini, savunma durumlarını ve çözüm stratejileri gibi işlemleri gerçekleştirmektedir. Bankalar kurulunun kararları doğrultusunda olağanüstü tedbirleri alarak uygulamaktadır. Finansal piyasalar üzerindeki güven ve istikrarı elde etmek veya sektör gelişimi adına ilgili kurumlar ile birlikte çalışmalar gerçekleştirir.

Devlet tarafından ele alınan ve faaliyet iznine son verilen bankaların yönetimini ve denetimini kendisine alır. İlgili olan bankadaki mevduat ve katılım fonuna sahip olanlara sigorta miktarları ödenir ve bankanın doğrudan iflası istenir.

Bankanın iflas kararını vermemesi durumunda ise ilgili tasfiye hükümleri doğrultusunda bankanın tasfiye süreci başlatılarak yönetimi ele alınır. İflas ve tasfiye durumundaki bankaların paraları ile tahsil ettikleri paraları muhafaza etmekle ve nemalandırmak ile yükümlüdür. İflas kararı verilmiş olan bankanın ise menkul ve gayrimenkullerin satışı yapılmaktadır.

Bir cevap yazın