Kategoriler
İş ve Finans
🔥 0 görüntülenme

Veri tabanlı pazarlamanın avantajları

Veri tabanlı pazarlama ile işletme, Pazar içerisindeki heterojen yapıyı rahatlıkla homojen gruplara ayırabilmekte ve bu homojen grupların her birine yönelik pazarlama karması hazırlama imkanı sağlayabilmektedir.

Veri tabanlı pazarlamada, diğer müşterilere oranla daha uzun süre elde tutulabilecek ve daha karlı olan müşterilerle daha çok ilgilenmeyi öneren; sadakate göre bölümlere ayırma yöntemi uygulanmaktadır.Diğer bir ifadeyle veri tabanlı pazarlama anlayışına göre işletme için bütün müşteriler eşit değerde değildir.Her bir müşteri işletmeye sağladığı katma değere göre değerlendirilmelidir. Böylece işletme müşteriler arasında önem sıralaması yapıp kendi için değerli müşterileri belirlemelidir.

Mevcut müşterilerin özelliklerini ortaya koyarak, bu müşterilerin özelliklerine yakın, bu güne kadar hiçbir şekilde mübadele içine girilmemiş kişileri belirlemede işletmelere imkan sunmaktadır.Veri tabanlı pazarlamada mevcut müşteriler potansiyel müşterilerden daha önemlidir; bunun nedeni maliyetlerdir. Mevcut müşterileri elde tutmak yeni müşteriler kazanmaktan daha düşük maliyetli olduğundan ; işletmeler daha çok müşteri kazanmak yerine mevcut müşteriyi koruma yolunu tercih etmektedirler.

Veri tabanlı pazarlama müşteri bağlılığını arttırmada etkili bir yoldur. Yapılan bir araştırmaya göre yeni bir müşteri elde etmek, mevcut bir müşteriyi elde tutmaktan on kat daha fazla bir maliyet getirebilmektedir. Mevcut müşterileri elde tutmada elde edilebilecek önemli gelişmeler, gelirlerde %85 lik bir artış sağlayabilmektedir.

Veri tabanlı pazarlama sayesinde kitlesel pazarlama anlayışı yerini bireysel pazarlama anlayışına bırakmıştır. Bu sayede kişiye özel mesajlarla ulaşılması gereken potansiyel müşterilere ulaşmak daha kolay hale gelmiştir.

Veri tabanlı pazarlama sayesinde müşterilerin geçmişteki davranışlarına bakılarak gelecek davranışlarıyla ilgili tahminler geliştirilebilmekte. Bu müşterinin istek ve beklentilerinin neler olabileceğini göstermekte ve bu sayede de müşterileri memnuniyeti sağlanmaktadır.

Veri tabanlı pazarlama sayesinde müşterilerin satın alma sıklıkları incelenerek uzun zamandır alışveriş yapmayan müşterilerin neden alışveriş yapmadıkları araştırılabilir.

Müşterinin alım yapmamasının birçok nedeni olabilir. Yapılan bir araştırmanın sonucuna göre en büyük neden “satıcının müşteriye karşı ilgisizliği”olarak belirlenmiştir.

Değişik pazar dilimleriyle farklı iletişim kurma şansı doğar. Kullanım sıklığı az olan müşterilerin tekrar satın almasını sağlayacak mesajlar oluşturulurken, sık sık ürün alan kişilerin marka bağımlılıklarının pekiştirilmesine yönelik mesajlar gönderilir.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.