Adolf Hitler'in liderliği sırasında, kişilik kültü etkili bir şekilde oluşturuldu. Hitler, Nazi Partisi'nin kurucusu ve Almanya'nın 1933-1945 yılları arasında iktidarda olan diktatörü olarak tarihe geçti. Hitler'in kişilik kültü, onu yücelten ve neredeyse tanrısal bir figür haline getiren propaganda ve mitinglerle desteklendi.

Hitler'in kişilik kültü, güçlü liderlik, karizma ve Alman ırkının üstünlüğü gibi ideolojik temellere dayanıyordu. Hitler, propaganda araçlarıyla toplumda büyük bir hayranlık ve sadakat yaratmayı başardı. Onun posterleri, sloganları ve alıntıları, Almanya'nın her yerinde göze çarpan bir şekilde sergilendi.

Hitler, halka hitap ettiği konuşmalarıyla kitleleri etkilemeyi ve onları motive etmeyi başardı. Nazi Partisi'nin gençlik örgütü olan Hitler Gençliği (Hitler Youth), Hitler'in liderliği altında gençleri Alman ırkının üstünlüğünü ve Nazi ideolojisini benimsemeye teşvik etti. Bu örgüt, Hitler'in kişilik kültünün bir parçası olarak onu körü körüne takip etmek için yetiştirildi.

Hitler'in kişilik kültü, toplumda korku, baskı ve sansürün de yaygınlaşmasına yol açtı. Hitler'in liderliği eleştirilmez hale geldi ve farklı düşünceler bastırıldı. Nazi rejimi, muhalifleri susturmak ve Hitler'in otoritesini sorgulayanları cezalandırmak için acımasız bir şekilde hareket etti.

Hitler'in kişilik kültü, yıkıcı sonuçlara yol açan bir liderlik dönemini de beraberinde getirdi. Nazi rejimi, Yahudi Soykırımı (Holokost) ve dünya çapında büyük bir savaş olan II. Dünya Savaşı gibi korkunç insanlık suçlarına yol açtı. Bu olaylar, Hitler'in liderliğinin ve ideolojisinin korkunç sonuçları olarak tarihe geçti.

II. Dünya Savaşı'nın ardından Hitler'in kişilik kültü büyük ölçüde yok edildi ve Nazi rejiminin suçları açığa çıkarıldı. Hitler, tarihsel bir figür olarak bir diktatör ve soykırımın sorumlusu olarak hatırlanır. Onun kişilik kültü, dünya tarihindeki en korkunç liderlik dönemlerinden biri olarak değerlendirilir.