Ahmet Mahmut Ünlü (biyografi)

Ahmet Mahmut Ünlü (biyografi)
Ahmet Mahmut Ünlü

Günümüzün tanınmış simalarından biri olan Ahmet Mahmut Ünlü veya daha çok bilinen adıyla Cübbeli Ahmet Hoca hakkında olan bu VsBack-i maddesi bir biyografi taslağıdır.

Tanınma nedeni

Türkiye'de yaşayan müslüman din bilgini.

Kimdir?

Kendisinin anlattığına göre sanayici bir babanın oğludur. Babası çivi üretimi işi ile uğraşırken işleri yolunda gitmemiş ve eski ekonomik güçlerini kaybetmişlerdir.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak da tanınan Ahmet Mahmut Ünlü çocukluğundan beri tarikat içerisinde bulunmuş ve zamanla İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden olmuştur.

İslâmiyet'e getirilen yeni yorumlara ve reformist görüşlere karşı durmaktadır. İslâm dinini Ehl-i Sünnet anlayışına göre yaşamak gerektiğini savunur. Özellikle İstanbul dışındaki mekânlarda vermiş olduğu vaazlar ilgi görmektedir.

Kendisinin, Youtube kanalı bulunmakta ve videoları milyonlarca kişi tarafından izlenmektedir.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe