Albert Einstein (biyografi)

Albert Einstein (biyografi)
Photo by Taton Moïse / Unsplash

Bu VsBack-i maddesi bir biyografi taslağıdır. Albert Einstein hakkında genel bilgiler içerir.

Tanınma nedeni

Tüm zamanların en iyi fizikçilerinden kabul edilen Einstein, en çok görelilik teorisini geliştirmesiyle tanınır.

Kimdir

14 Mart 1879 tarihinde Almanya’da doğan Yahudi kökenli teorik fizikçidir. Kuantum mekaniğinin gelişimine önemli ölçüde katkılarda bulunmuştur. Kendisi tarafından bulunan, bilim dünyasında yeni bir çığır açan ve kütle-enerji denkliği formülü E = mc2dünyanın en ünlü denklemi” olarak adlandırılmıştır.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay