Albert Einstein (biyografi)

Albert Einstein (biyografi)
Photo by Taton Moïse / Unsplash

Bu VsBack-i maddesi bir biyografi taslağıdır. Albert Einstein hakkında genel bilgiler içerir.

Tanınma nedeni

Tüm zamanların en iyi fizikçilerinden kabul edilen Einstein, en çok görelilik teorisini geliştirmesiyle tanınır.

Kimdir

14 Mart 1879 tarihinde Almanya’da doğan Yahudi kökenli teorik fizikçidir. Kuantum mekaniğinin gelişimine önemli ölçüde katkılarda bulunmuştur. Kendisi tarafından bulunan, bilim dünyasında yeni bir çığır açan ve kütle-enerji denkliği formülü E = mc2dünyanın en ünlü denklemi” olarak adlandırılmıştır.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe