Anlatıcı (Dövüş Kulübü)

"Dövüş Kulübü" romanının ana karakteri olan "Ben", gerçek adı bilinmeyen bir karakterdir. Roman boyunca kendisini "Ben" olarak tanıtır ve anlatıcı olarak kullanılır. "Ben", monoton bir hayat tarzına sahip bir ofis çalışanıdır ve kendisini boşlukta hisseder. Daha sonra, karizmatik ve özgüvenli Tyler Durden ile tanışır ve onunla bir dövüş kulübü kurar. Tyler, "Ben" karakterine yeni bir perspektif kazandırır ve ona kendi kendine yeterli olma ve hayatta kalma becerilerini öğretir.

"Ben", romanın birinci şahıs anlatıcısıdır ve okuyuculara Tyler Durden karakterini tanıtır. Roman boyunca, "Ben" karakteri kendi kendine konuşarak, hayatın anlamını sorgular ve içsel bir mücadele yaşar. Tyler Durden karakteriyle birlikte dövüş kulübü kurduktan sonra, "Ben" karakteri, kendisine ve toplumsal normlara meydan okuyan bir kişiliğe dönüşür. Romanın sonuna doğru, "Ben" ve Tyler Durden karakterleri arasındaki gerçek doğasını keşfeder ve romanın sürpriz sonu ile okuyucuları şaşırtır.

"Ben", romanın karakteristik bir anti-kahramanıdır. Monoton bir hayatı olan ve hayatın anlamını sorgulayan bir karakterdir. Tyler Durden karakteriyle tanıştıktan sonra, kendi kendine yeterli bir kişiliğe dönüşür ve toplumsal normlara meydan okuyan bir tavır sergiler.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe