Bahar getiren: Ne bilmek istiyorum, ne de bilinmek...

Bahar getiren: Ne bilmek istiyorum, ne de bilinmek...
Photo by Raphael Brasileiro / Unsplash

Tasavvuf, kişinin kendini ve evreni tanımak için içe dönük bir yolculuktur. Bu yolculukta kişi, kendi benliğini ve egosunu bir kenara bırakarak, Allah'a ulaşmaya çalışır. Tasavvufta "ne bilmek istiyorum ne de bilinmek istiyorum" sözü, kişinin bu yolculukta kendini kaybetmemek ve Allah'a ulaşmak için çabalamasını ifade eder. Kişi, bu yolculukta ne çok şey bilmeye çalışırsa o kadar çok şeyden uzaklaşır. Kişi, ne kadar çok bilinmek isterse o kadar çok şeyden kaçar. Bu nedenle, kişi bu yolculukta kendini kaybetmemek ve Allah'a ulaşmak için çabalamalıdır.

"Ne bilmek istiyorum ne de bilinmek istiyorum" sözü, tasavvufun temel mesajlarından biridir. Bu söz, kişinin kendini bilmek ve her şeyi bilen Allah'a ulaşmak yolundaki çabasını ifade eder. Bu yolculukta kişi, kendi benliğini ve egosunu bir kenara bırakarak, Allah'a ulaşmaya çalışır.

Read more