Benito Mussolini sözleri

Benito Mussolini, İtalyan faşist lideri ve İtalya'nın 40. Başbakanı olarak tarihe geçmiştir. Mussolini'nin faşizm ideolojisine ilişkin pek çok ünlü sözü vardır. İşte bazı örnekler:

  • "Faşizm, hayatın her yönünü içine alan bir dünya görüşüdür."
  • "Yaşamak bir savaştır. Her an zafer için savaşmak zorundayız."
  • "Bizler savaşta yarışırken, barışta çalışıyoruz."
  • "Ben ölümüne inandığım bir şey için ölürüm."
  • "Bir yığın adama komuta ediyorum ama gerçekte bir tek adamın emri altındayım."
  • "İnsanlar özgürdür ama tek bir şartla: Kendilerine özgürlük verilen ölçüde devlete hizmet etmeleri."
  • "Biz her türlü kişisel hırsa ve çıkarlara karşıyız. Bizim tek amacımız İtalya'nın onuru ve yüceliğidir."
  • "Herkesin faşist olması gerektiğini söylemiyorum, ama herkesin İtalyan olması gerektiğine inanıyorum."
  • "Faşizm düşüncesi, insanların en yüce değerlerine uygun bir biçimde hizmet ettiği sürece, tarih boyunca var olmaya devam edecektir."

Bu sözler, Mussolini'nin faşizm ideolojisine olan inancını ve faşist İtalya'nın hedeflerini yansıtmaktadır. Ancak tarihin gösterdiği gibi, faşizm insan haklarına ve özgürlüklere karşı bir tehdit oluşturmuş ve dünya için büyük bir felakete yol açmıştır.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe